mistra
mistra
mistra
mistra
mistra

stiftelsen för miljöstrategisk forskning
stödjer forskning av strategisk betydelse för en
god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling

Anna Jöborn, vd

År 2020

Forskningssatsningar

Mistra möter

Mistra i siffror

Kapitalförvaltning

Styrelseordförande

English

År 2020 på Mistra

2020
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Mistra i siffror

Utbetalningar från Mistra 0 Mkr

totalt för svenska
mottagare i Mkr
0
totalt för utländska
mottagare i Mkr
0

Utbetalningar i Mkr fördelat på mottagare

Utbetalningar i Mkr till de fem största mottagarna

0
Fem största mottagarnas
andel i procent av totalt
utbetalt belopp.

Avsnitt 1Anna Jöborn, vdMistras vd Anna Jöbornom året som gåttÅr 2020 var året då coronapandemin satte tonen för allt. År 2020 var också året då det blev tydligt för oss alla hur beroende vi är av varandra. Allt hänger ihop. Som ny vd på Mistra kan jag konstatera att våra forskningsprogram verkligen ligger rätt i tiden. Mistras forskning har en viktig roll att spela nu och i framtiden.För kansliet var 2020 ett intensivt år. Vi har betalat ut nästan 200 miljoner kronor i forskningsmedel till ett tjugotal program och en centrumbildning. Sedan starten 1994 har vi betalat ut drygt 4,7 miljarder kronor. Vårt arbete med hållbar kapitalförvaltning fortsätter. Flera av våra program tar ett brett grepp på de stora samhällsfrågorna: Hur kan omställningen till ett fossilfritt samhälle gå till? Hur kan vi säkerställa den framtida energiförsörjningen? Hur kan framtidens näringsliv bidra till hållbar utveckling? Hur ska vi hantera intressekonflikterna som rör våra begränsade gemensamma naturresurser?Under året har två program avslutats: Mistra Closing the Loop – från avfall till värdefulla resurser, med RISE som programvärd. Och Mistra Biotech, som förutom utveckling av metoder för växtförädling, lyfte etiska aspekter på livsmedelsproduktion. SLU har varit programvärd.Under året har vi startat två nya forskningsprogram: Mistra Food Futures, som fokuserar på framtidens hållbara livsmedelsförsörjning, programvärd SLU. Det andra är Mistra Electrification, med fokus på elektrifieringen av samhället, med Energiforsk som programvärd.Under året har också fyra pågående program fått finansiering för en andra fas. Dessa är: Mistra STEPS, med fokus på hållbara plaster, programvärd Lunds universitet. Mistra SAMS som handlar om tillgänglighet och mobilitet, programvärd är KTH. Mistra Geopolitics med fokus på den förändrade geopolitiken, där Stockholm Environment Institute är programvärd. Mistra Carbon Exit som handlar om hur vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle, programvärd är IVL Svenska Miljöinstitutet.Mistras styrelse har under året fattat beslut om att utlysa ett nytt program om civilsamhällets (organisationers) roll i samhällets klimatomställning. Under pandemin har flera av våra forskningsprogram fått uppmärksamhet i media. Låt mig ge några exempel. Mistra Sport & Outdoors blev oväntat aktuellt när plötsligt många av oss jobbade hemifrån och semestrade i Sverige. Mistra SAMS, som undersöker nya sätt att arbeta för att minska resandet, visade sig också ligga rätt i tiden. Vårt initiativ Mistra Dialog som syftar till att nyttiggöra den forskning vi finansierar har genomfört ett antal webbinarier, bland annat om våra rapporter Investor Briefs, som med utgångspunkt i forskning ska öka investerarkollektivets kunskap för hållbara investeringar. Något som gjort oss väldigt stolta är att flera av Mistras program hamnade på IVA:s 100-lista för mest betydelsefulla forskningssatsningar i Sverige.Jag vill avsluta med att tacka alla deltagare i våra forskningsprogram för era insatser. Ert arbete bidrar till nytta i samhället och är utan tvekan forskning i världsklass. Tack också alla ni samarbetspartners och forskningsintresserade för ert engagemang under 2020!Anna Jöborn, vd Mistra Avsnitt 2 Januari: Al Gore besöker MistraUSA:s tidigare vicepresident Al Gore besökte Mistra för att diskutera klimatfrågan.Al Gore besöker MistraUSA:s tidigare vicepresident Al Gore besökte Mistra för att diskutera klimatfrågan.https://www.mistra.org/nyhet/inspirerande-mote-hos-mistra-med-al-gore/ Februari: Mistras programchefer mötsMistras kansli och programchefer möttes på Skeviks gård i Gustavsberg, utanför Stockholm. Mistras programchefer mötsMistras kansli och programchefer möttes på Skeviks gård i Gustavsberg, utanför Stockholm. Mars: Mistra Fellow: “Ett spektakulärt år”Programchefer och forskare från Mistras forskningsprogram möttes för att utbyta erfarenheter och utveckla Mistra Fellows Programme.Mistra Fellow: “Ett spektakulärt år”Programchefer och forskare från Mistras forskningsprogram möttes för att utbyta erfarenheter och utveckla Mistra Fellows Programme.https://www.mistra.org/nyhet/ett-spektakulart-ar-mistra-fellows-positiva-till-internationella-forskarutbyten/ Med potential att förändra världenFlera av Mistras forskningsprogram lyfts på IVA:s 100-lista över svensk forskning som kan omvandlas till praktisk nytta, bygga broar och förändra världen.Med potential att förändra världenFlera av Mistras forskningsprogram lyfts på IVA:s 100-lista över svensk forskning som kan omvandlas till praktisk nytta, bygga broar och förändra världen.https://www.mistra.org/nyhet/mistraprogram-pa-ivas-100-lista/ 64 MSEK till forskning om hållbart livsmedelssystemMistras styrelse beviljade ansökan Mistra Food Futures med SLU som huvudsökande. Målet med programmet är ett hållbart och resilient livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.64 MSEK till forskning om hållbart livsmedelssystemMistras styrelse beviljade ansökan Mistra Food Futures med SLU som huvudsökande. Målet med programmet är ett hållbart och resilient livsmedelssystem som levererar hälsosam mat.https://www.mistra.org/nyhet/64-msek-till-forskning-om-hallbart-och-resilient-livsmedelssystem/ Plastens för- och nackdelarEndast under ett år tillverkas 400 miljoner ton plast. Ingen kommer undan plasten – Vägar mot en mer hållbar plastanvändning, en skrift från Mistra, krossar myter och belyser problem och möjligheter med materialet.Plastens för- och nackdelarEndast under ett år tillverkas 400 miljoner ton plast. Ingen kommer undan plasten – Vägar mot en mer hållbar plastanvändning, en skrift från Mistra, krossar myter och belyser problem och möjligheter med materialet.https://www.mistra.org/nyhet/mistra-vill-oka-kunskapen-om-plast/ Skjorta och pyjamasbyxaMistra går över till distansarbete på grund av den rådande Covid-19-pandemin. Skjorta och pyjamasbyxaMistra går över till distansarbete på grund av den rådande Covid-19-pandemin. April: En rörelse för hållbart idrott- och friluftslivStartskott för forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors som ska skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. En rörelse för hållbart idrott- och friluftslivStartskott för forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors som ska skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. https://www.mistra.org/nyhet/corona-innebar-nya-forskningsmojligheter-pa-idrott-och-friluftsliv/ Maj: Anna Jöborn Mistras ny vdAnna Jöborn kommer närmast från Havs och vattenmyndigheten och är, som en av världens experter på området, invald i planeringsgruppen för FN:s årtionde om havsforskning för en hållbar utveckling.Anna Jöborn Mistras ny vdAnna Jöborn kommer närmast från Havs och vattenmyndigheten och är, som en av världens experter på området, invald i planeringsgruppen för FN:s årtionde om havsforskning för en hållbar utveckling.https://www.mistra.org/nyhet/mistras-nya-vd-anna-joborn-coronakrisen-ett-unikt-tillfalle-for-forskning-om-hallbar-utveckling/ Kommunikatörerna mötsMistra håller möte för Mistraprogrammens kommunikatörer.Kommunikatörerna mötsMistra håller möte för Mistraprogrammens kommunikatörer. Juni: Webbinarium Grön OmstartEn hållbar återhämtning och långsiktig omställning efter coronapandemin var fokus när Mistra bjöd in till webbinariet Grön omstart. Webbinarium Grön OmstartEn hållbar återhämtning och långsiktig omställning efter coronapendemin var fokus när Mistra bjöd in till webbinariet Grön omstart.https://www.mistra.org/nyhet/se-mistras-webbinarium-gron-omstart-forskningens-betydelse-for-en-hallbar-aterhamtning-har/ På djupet med geopolitiska utmaningarMistras styrelse beslutade att tilldela forskningsprogrammet Mistra Geopolitics forskningsmedel för en andra fas med 60 MSEK över en kommande fyraårsperiod. På djupet med geopolitiska utmaningarMistras styrelse beslutade att tilldela forskningsprogrammet Mistra Geopolitics forskningsmedel för en andra fas med 60 MSEK över en kommande fyraårsperiod.https://www.mistra.org/nyhet/60-msek-till-mistra-geopolitics-med-fokus-pa-geopolitiska-utmaningar/ Fyra vidare i Mistras energiutlysningFyra programförslag gick vidare till steg två i Mistras utlysning för ett forskningsprogram om energitransitioner ur ett systemperspektiv. Fyra vidare i Mistras energiutlysningFyra programförslag gick vidare till steg två i Mistras utlysning för ett forskningsprogram om energitransitioner ur ett systemperspektiv.https://www.mistra.org/nyhet/fyra-programforslag-vidare-i-energiutlysning/ Juli: Is corona a trendPå webbinariet Is corona a trend, an accelerator or just a blip i regi av Swesif och Mistra, inom ramen för Mistra Dialog, diskuterades geopolitik och miljöpolitik i coronakrisens kölvatten.Is corona a trendPå webbinariet Is corona a trend, an accelerator or just a blip i regi av Swesif och Mistra, inom ramen för Mistra Dialog, diskuterades geopolitik och miljöpolitik i coronakrisens kölvatten.https://www.mistra.org/nyhet/coronakrisens-effekter-pa-geopolitiken-och-en-hallbar-utveckling/ Mistras forskning för en omställningHur kan innehåll och resultat från Mistras forskningsprogram bidra till en hållbar återhämtning och långsiktig samhällstransformation, med anledning av coronapandemin? I en videoserie delar Mistras programchefer med sig av kunskaper och insikter från sina forskningsprogram.Mistras forskning för en omställningHur kan innehåll och resultat från Mistras forskningsprogram bidra till en hållbar återhämtning och långsiktig samhällstransformation, med anledning av coronapandemin? I en videoserie delar Mistras programchefer med sig av kunskaper och insikter från sina forskningsprogram.https://www.mistra.org/nyhet/betydelsen-av-forskning-intervjuer-med-mistras-programchefer/ Augusti: Tom September: Utlysning om klimat, jämlikhet och digitaliseringFör att skapa förutsättningar för en samhällsomställning i linje med globala klimatmål behöver nya aktörer samverka. Mistras utlysning vill bidra till att forskare i samverkan med civilsamhället genererar nya insikter på vetenskaplig grund.Utlysning om klimat, jämlikhet och digitaliseringFör att skapa förutsättningar för en samhällsomställning i linje med globala klimatmål behöver nya aktörer samverka. Mistras utlysning vill bidra till att forskare i samverkan med civilsamhället genererar nya insikter på vetenskaplig grund.https://www.mistra.org/nyhet/mistras-nya-utlysning-40-msek-till-forskningsprogram-om-klimat-jamlikhet-och-digitalisering/ Ny rapport ger finansbranschen kunskap Mistra släpper rapporten Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion som ska bana väg för hållbara investeringar inom modebranschen. Ny rapport ger finansbranschen kunskap Mistra släpper rapporten Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion som ska bana väg för hållbara investeringar inom modebranschen.https://www.mistra.org/nyhet/ny-rapport-ger-finansbranschen-kunskap-om-en-framtida-hallbar-modeindustri/ Oktober: Forum för forskningskommunikationMistra är en av arrangörerna till FFF. Årets tema: Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi.Forum för forskningskommunikationMistra är en av arrangörerna till FFF. Årets tema: Från vision till verklighet – Forskningskommunikation i ljuset av en pandemi. Från globalt till lokalt på Mål 11-veckanFör att Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen ska uppnås behöver en stor del av arbetet ske på lokal nivå. Mål 11-veckan arrangerades av 18 organisationer, däribland Mistra tillsammans med Mistra Urban Futures och Sida.Från globalt till lokalt på Mål 11-veckanFör att Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen ska uppnås behöver en stor del av arbetet ske på lokal nivå. Mål 11-veckan arrangerades av 18 organisationer, däribland Mistra tillsammans med Mistra Urban Futures och Sida.https://www.mistra.org/nyhet/internationell-kunskap-och-inspiration-om-mal-11-och-agenda-2030/ Joe Biden eller Donald Trump?En expertpanel diskuterade möjliga konsekvenser av utgången i det amerikanska presidentvalet på Mistra Dialog-webbinariet Global Implications of the US elections.Joe Biden eller Donald Trump?En expertpanel diskuterade möjliga konsekvenser av utgången i det amerikanska presidentvalet på Mistra Dialog-webbinariet Global Implications of the US elections.https://www.mistra.org/nyhet/usa-valet-och-globala-konsekvenser-for-klimatpolitiken/ 45 MSEK till Mistra SAMS fas 2Forskningsprogrammet Mistra SAMS tilldelas forskningsmedel för en andra fas med 45 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Fokus är vardagslivets resande.45 MSEK till Mistra SAMS fas 2Forskningsprogrammet Mistra SAMS tilldelas forskningsmedel för en andra fas med 45 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Fokus är vardagslivets resande.https://www.mistra.org/nyhet/45-msek-till-mistra-sams-vardagslivets-resande-i-fokus/ November: Rapport om värdet i återvunnet materialMistra släpper rapporten Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments som lyfter potentialen med återvunnet material för finansbranschen.Rapport om värdet i återvunnet materialMistra släpper rapporten Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments som lyfter potentialen med återvunnet material för finansbranschen.https://www.mistra.org/nyhet/ny-rapport-ger-finansbranschen-kunskap-om-vardet-i-atervunnet-material/ December: 66 MSEK till Mistra Carbon Exit fas 2Mistra Carbon Exit tilldelas forskningsmedel för en andra fas med 66 MSEK. Programchef Lars Zetterberg är övertygad om att resultaten kommer att bidra till Sveriges omställning till nettonollutsläpp.66 MSEK till Mistra Carbon Exit fas 2Mistra Carbon Exit tilldelas forskningsmedel för en andra fas med 66 MSEK. Programchef Lars Zetterberg är övertygad om att resultaten kommer att bidra till Sveriges omställning till nettonollutsläpp.https://www.mistra.org/nyhet/66-msek-till-mistra-carbon-exit-for-omstallningen-till-nettonollutslapp/ 50 MSEK till Mistra ElectrificationProgramförslaget Mistra Electrification med en vision om att påskynda en rättvis och konkurrenskraftig omställning till ett hållbart och effektivt energisystem tilldelas forskningsmedel. 50 MSEK till Mistra ElectrificationProgramförslaget Mistra Electrification med en vision om att påskynda en rättvis och konkurrenskraftig omställning till ett hållbart och effektivt energisystem tilldelas forskningsmedel.https://www.mistra.org/nyhet/50-msek-till-mistra-electric-transition-forskning-om-ett-hallbart-energisystem/ Avsnitt 3Mistra möter Behov av kunskapsbroar mellan akademi, kommun och näringslivBetydelsefulla nätverk, viktig kunskap och perspektiv på forskning som leder till tillämpning. Här delar tre tidigare Mistraforskare, som idag verkar inom näringsliv och offentlig sektor, med sig av hur deras forskarbakgrund gör nytta utanför akademin. Rajni Hatti-Kaul om engagemang, medvetenhet och akademinProfessor Rajni Hatti-Kaul tänker ständigt på gapet mellan rika och fattiga länder. På hur hon kan bidra till en ökad miljömedvetenhet. Flytten från Indien till Sverige, miljöengagemanget och livet inom akademin har gett henne erfarenheter som hon tänker använda för att skapa mer praktisk förändring. Gensaxen ger nytta för miljö och människa – lagstiftning hindrarGensaxen har fått stor uppmärksamhet sedan årets Nobelpris i kemi offentliggjordes. Inom Mistra Biotech har forskarna använt metoden för att utveckla potatissorter som kräver mindre kemikalie- och energianvändning samtidigt som de får ökad mögelresistens och optimerad stärkelsekvalitet. Men för att nå marknaden och främja ett mer hållbart jordbruk behöver EU:s lagstiftning förtydligas. Banar väg för ett hållbart svenskt livsmedelssystemNu har startskottet för Mistra Food Futures gått. Forskningsprogrammet kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart. Programchef Helena Hansson, professor vid SLU, berättar om internationell inspiration, känslor och engagemang runt mat samt vad hon ser som programmets största utmaning. “Rika människor behöver utveckla en känsla av tillräcklighet”När vi pratar hållbar konsumtion behöver vi också våga prata om minskad konsumtion. Det anser Åsa Callmer, som skrivit sin doktorsavhandling inom forskningsprogrammet The Seed Box. Hon har studerat begreppet tillräcklighet – att känna sig förnöjsam med vad man har och ta steget mot en rättvist fördelad resursanvändning inom de planetära gränserna. Maria Wetterstrand ska ge svenska företag insyn i EU-politikenHon provoceras av resursslöseri. Engageras av positioner där hon kan göra reell skillnad. Och räds inte att pusha företag mot ett mer ambitiöst hållbarhetsarbete. Möt Maria Wetterstrand som med ny bas i Bryssel ska ge svenskt näringsliv större insyn i EU:s miljö- och klimatpolitik. Avsnitt 4Mistras forskningssatsningarLäs mer om Mistras forskningssatsningar från att Mistra bildades fram till idag. Blåmarkerade program är pågående och grönmarkerade program är genomförda. Under varje program kan du läsa mer om innehåll och händelser under året som har gått. Misum miusm.jpgMisum – Mistra Center for Sustainable Markets, ska etableras som ett internationellt centrum av hög klass, med syfte att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader. Centret ska även bidra med kunskap inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter. I fas 2 höjs ambitionerna för att hitta lösningar på sociala och miljömässiga problem och att stimulera en samhällsförändring. https://www.mistra.org/forskningsprogram/misum/2015–2024120 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Uppstart av fas 1, nya plattformar, Martina Björkman Nyqvist blev ny centrumchef, Viveka Hirdman-Ryrberg ny centrumstyrelseordförande och Maya Rebermark ny Stakeholder Engagement Director.· Misum Annual Forum 2020 med tema ”Are inequalities rising and green investments declining due to Covid-19?” anordnades.· Misums Emma Sjöström deltog i ett möte med nationella Innovationsrådet där hon bland annat diskuterade hur politiken kan bidra till en långsiktigt hållbar finansmarknad. Mistra TerraCleansmarta-mmaterial_low.jpgBehovet av att mer effektivt kunna rena bort föroreningar som släpps ut i luft, vatten eller mark ökar. Forskningsprogrammet Mistra TerraClean mål är att utveckla material med förmågan att kommunicera med användarna för att på så sätt få till en jämnare och mer effektiv rening. Det handlar om både att utveckla befintlig teknik och att ta fram nya smartare material. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-terraclean/2017–202151 MSEKKTH· Mistra TerraClean är på IVA:s 100-lista. Listan samlar ”aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.” · Utveckling av en teknik som ger mycket lovande resultat på infångning av PFAS-ämnen från vatten. Under 2020 har programmet testat utrustningen, som utvecklats på KTH, med olika PFAS-substanser som analyserats på IVL. Med fördjupad kunskap om effektivitet, styrparametrar och vad som bildas vid infångning har programmet lärt sig så mycket att de har börjat bygga en större pilotutrustning som tas i bruk på Hammarby Sjöstadsverk i februari 2021. The Seed Boxseed-box.jpgI en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. För att hantera dessa utmaningar behövs forskning som kan omfatta allt från natur och ekologiska sammanhang till sociala skillnader och etik. Men även skapa relationer och politiska identitetsprocesser. Forskningsprogrammet The Seed Box möter utmaningarna genom att samla tvärvetenskaplig kompetens inom kultur, samhälle, natur och miljöforskning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-seed-box/2015–2022Mistra investerar 32 MSEK och Formas bidrar med 32 MSEKLinköpings universitet· I november hölls ”Experimental Zone 1”, den första i en serie evenemang som anordnas av en grupp forskare och konstnärer vid Linköpings universitet under den beteckningen Bureau for Alternative Methodologies (BAM). Evenemanget sändes i digital form och anordnades med stöd från The Seed Box och LiU Humanities.· Flera av deltagarna från The Seed Box deltog på Konstdygnet, ett digitalt event där konstnärer, forskare och filosofer gjorde en gemensam ansats att reflektera kring månaderna som förändrade världen. Konstdygnet arrangerades av Sörmlands Museum och tog avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord .· I september deltog The Seed Box i seminariet Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige. Seminariet anordnades av Vetenskapsrådet tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet. Bland paneldeltagarna fanns The Seed Box programdirektör Victoria Wibeck och Jesper Olsson, tidigare programdirektör och en av forskningsledarna. Mistra Sustainable Consumptionsust-consumption-shopping-cart-1275480_1920.jpgHållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs för omställningen till mer hållbar ekonomi. Det slås bland annat fast i FN:s 17 utvecklingsmål. Programmet ska bidra till att utveckla området och öka kunskaperna om vilka vägar framåt som är möjliga och mest effektiva. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sustainable-consumption/2017–202145 MSEK KTH· Mistra Sustainable Consumption samarrangerade, tillsammans med Northeastern University i Boston, 2020 års vetenskapliga konferens SCORAI om hållbar konsumtion som samlade hundratals forskare från hela världen. Den genomfördes helt digitalt på grund av den rådande Covid-19 situationen. · En rapport som publicerades inom programmet visade på att personliga växthusgasutsläpp kan minskas med 40 procent med befintliga åtgärder. Rapporten fick stort genomslag i medier och diskuterades flitigt.· Forskare i programmet samarbetade med SLU för att skriva en rapport om hur styrmedel kan göra matkonsumtionen mer hållbar. Rapporten föreslår konkreta styrmedel som kan komma till direkt nytta i politiken. Mistra STEPSplast_low.jpgMålsättningen med STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Jordbruksprodukter, alger och skog är tänkbara råvarukällor. Plasterna ska ha önskade egenskaper men vara återvinningsbara. https://www.mistra.org/forskningsprogram/steps/2016–202495 MSEKLunds universitet· Den 1 september startade Mistra STEPS fas 2.· Utomhusutställning Materiality & Aggregation, som är ett samarbete mellan forskning och design, visades på Form/Design Center i Malmö mellan 9-27 september. Den fokuserade på det drömska och på att skapa nyfikenhet och därigenom sprida kunskap om plast.· En hållbar och resurseffektiv process för produktion av en sockerbaserad plastbyggsten har utvecklats. Den har vidare använts för att tillverka polyuretanfibrer. Möjligheten att spinna och att kemiskt återvinna fibrerna har påvisats. Mistra Sport & OutdoorsIdrott_och_friluftsliv.jpgMålsättningen för Mistra Sport & Outdoors är att skapa en rörelse för mer hållbar idrott och friluftsliv i samhället. Programmet ska etablera ett nätverksbaserat centrum för forskning, utveckling och policystöd kring hållbara lösningar inom idrott och friluftsliv. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-outdoors-sport/2020-202456 MSEKMittuniversitetet· Uppstart av programmet 1 april, ett digitalt möte som fungerade bra.· Med anledning av coronapandemins utbrott beslutade styrelsen att bevilja medel till tre projekt för att öka kunskapen om pandemins effekter på idrotten och friluftslivet. Syftet är att skapa kunskapsunderlag som den planerade forskningen kan dra nytta av, dels i processen med att identifiera utmaningar, dels i de lärandegrupper som startar sitt arbete under 2021.· Programmet drog igång gedigen samverkansprocess mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag. Mistra SAMSSAMS.jpgMistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services forskning tar avstamp i Sveriges klimat- och transportmål. Programmet fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Stockholmsregionen och Botkyrka kommun är i fokus för det empiriska arbetet. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sams/2016–202485 MSEKKTH· Mistra SAMS fick fortsatt finansiering och tilldelades forskningsmedel för en andra fas 2021-2024. · Finansmarknads- och bostadsministern Per Bolund besökte Mistra SAMS living lab med jobbhubb i Tullinge, tillsammans med partikollegor från Botkyrka kommun. · Mistra SAMS uppmärksammades på IVA:s 100-lista. Mistra SafeChemDesign_Chemistry_cul34pl0055rf_medium.jpgForskningsprogrammets vision är att minska exponeringen av farliga ämnen genom att främja expansionen av en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige. Programmet består av sex arbetspaket där forskargrupper med deltagare från olika discipliner och med varierande inriktningar kommer att arbeta tätt samman. Det största arbetspaketet handlar om att utveckla gröna kemiprocesser. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-safechem/2020–202470 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Programmet startade med en sex månaders försening, främst orsakad av pandemins första fas under våren 2020. Programmets löptid har därför förlängts med motsvarande tid. Ny sluttid för programmet är juni 2024.· Under hösten rullade programmet i gång med rekrytering av doktorander och etablering av programstyrelse, kommunikationsplan, hemsida och intern organisation för kommunikation och samverkan. Stort fokus har lagts på integration av programmets olika delar.· Forskningen inom programmet kom igång med bland annat publicering av de första vetenskapliga artiklarna. Mistra REESREES.jpgMistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-rees/2015–202389 MkrLinköpings universitet· Trots den rådande Covid-19-pandemin är företagens och samhällets intresse för det område som Mistra REES vekar inom större än någonsin och under året har vi via vårt konsortieavtal för fas 2 knutit samarbete med flera av Sveriges ledande företag.· Mistra REES har aktivt bidragit med kunskap till exempelvis Sveriges och EU:s handlingsplaner, samt internationella standarder för cirkulär ekonomi.· Mistra REES hamnade på IVA:s 100-lista över aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta. Mistra Innovation 23Mistrainnovation23.jpgSyftet med Mistra Innovation 23 är att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersiella och miljöanpassade produkter, processer och tjänster. Mistra Innovation 23 är en fortsättning på den tidigare satsningen Mistra Innovation som avslutades 2019. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-innovation-23/2020–202350 MSEKMistra· De fem första projekten som finansierades i den första utlysningen startades upp. Dessa är SmartSol, ProECOnLub, BattVolt, FSMT och PolyFree. · I september besökte styrelsen för Mistra Innovation 23 företaget SEM och projektet BattVolt i Åmål. Mistra InfraMaintcharles-eugene-TN0_ODoaB68-unsplash.jpgVisionen är att bidra med kunskaper som möjliggör en hållbar infrastruktur. Det ska ske genom stöd till aktörer i stat och kommun, bland annat med bättre tillståndsbedömningar av fysiska konstruktioner och bättre prognoser för framtida underhållsbehov. Inom programmet finns även projekt kring organisationsutveckling, nya affärs- och finansieringsmodeller samt kompetensförsörjning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-inframaint/2018–202249 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· Lars Marklund blev ny programchef i november. · Ett stort antal kommundoktorander kom igång med spännande projekt.· Mistra InfraMaint lanserade och diskuterade en arbetsbok som ger diskussionsstöd för VA-verksamheter som vill utveckla Asset Management inom sin sektor. Mistra Geopoliticsgeopolitiics.jpgForskningsprogrammet ska ta fram bättre kunskapsunderlag för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster i världen. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-geopolitics/2017–2024108 MSEKStockholm Environment Institute· The geopolitics of Covid-19 and climate change är ett av Mistra Geopolitics största webbinarium någonsin. Seminariet samlade över 600 deltagare från hela världen för att diskutera disruptiva händelsers betydelse för en hållbar utveckling. · Ett omfattande scenarioarbete om pandemins geopolitiska konsekvenser med enkäter och workshops involverade över 300 svenska aktörer. Ett flertal event på temat hölls under hösten; Climate, Security and Geopolitics – How do we navigate in corona times; Global climate implications of the US elections. · Studien Humanitarian need drives multilateral disaster aid, som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), är den första beräkningen som gjorts av FN:s klimatrelaterade katastrofbistånd på global nivå. Studien skrevs under 2020 inom fas 1, och publicerades av PNAS i januari 2021. Mistra Food FuturesLivsmedel.jpgMistra Food Futures kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samt resilient. Målen och åtgärderna kommer att analyseras i ett globalt sammanhang för att säkerställa att nationella lösningar bidrar till de globala utvecklingsmålen. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-food-futures/2020-202464 MSEKSLU· Programmet startade under hösten med en kick-off som följdes av en digital serie workshops med fokus på deltagarnas förväntningar, samarbete och kommunikation. · De inledande delarna av programmets arbetspaket påbörjades och en virtuell arbetsplats, som underlättar samordning och samarbete mellan programmets samtliga partners, sjösattes. · En webbplats för extern kommunikation lanserades: www.mistrafoodfutures.se Mistra Financial Systemsfinancial-systems.jpgProgrammet ska visa hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom allt från ekonomins miljöpåverkan och finansiell stabilitet till effektiva finansiella tjänster. Resultaten kommer att stödja privat och offentligt beslutsfattande liksom ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-financial-systems/2016–202030 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Efter fem intensiva år av forskning om de finansiella marknadernas roll för omställningen mot ett mer hållbart samhälle avslutades Mistra Financial Systems, MFS, i slutet av 2020. Arbetet på Handelshögskolan i Stockholm, Lochlann Quinn School of Business vid University College Dublin, KTH, Stockholm Resilience Center och Stockholm Environment Institute, har lett till 105 akademiska publikationer och working papers, mer än 100 konferensdeltagare samt bidrag till utbildningsarrangemang och mer än 300 andra utåtriktade evenemang.· Forskare citerades i publikationer som New York Times, Dagens Nyheter and BBC News.· MFS arrangerade en serie webbinarier i tre delar för att förmedla forskningshöjdpunkter: Decarbonization and sustainable investments, Systems thinking, tipping points and the future of sustainable finance och Shades of green: sustainable investments, financial literacy, and innovation. Mistra Environmental Nanosafetynanosafety2.jpgNanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-environmental-nanosafety/2014–202390 MSEKLunds universitet· I maj hölls en konferens med tema ”impact”. Den leddes av Chalmers och genomfördes i samarbete med organisationen SIO Grafen, en sammanslutning av nanoföretag. · Under höstens programmöte låg fokus på juniora forskare/studenter. Alla doktorander och postdocs gav en presentation och delade med sig av vilka metoder och analyser de använder. Syftet var att lyfta den breda kompetensen som programmet besitter och öka samverkan mellan arbetspaketen. Detta följdes upp med virtuella fikan _– en sorts speeddejting. · Medverkade i en nationell avfallskonferens om forskning och kunskap kring slutförvaring, återvinning och destruktion av nanomaterial. Flera avfallsbolag som snart kommer få i uppdrag att ta hand om nanopartiklar i rökgaser och lakvatten deltog. Mistra Environmental Communicationmiljocc88kommunikation_1200px.jpgForskningsprogrammet syftar till att såväl forskning som policy och praktik ska genomsyras av förståelse av miljökommunikation som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Programmet har en tvärvetenskaplig ansats och involverar en rad vetenskapliga discipliner och centrala samhällsaktörer. Målet är att bygga vidare på befintliga tänkesätt, utveckla nya insikter och ansatser samt översätta denna kunskap till nya kommunikationspraktiker. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-environmental-communication/2019–202354 MSEK. SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet· Programdagar med kick-off för programmet hölls i januari. Runt 80 personer och 30 partnerorganisationer deltog på plats för att diskutera forskning, praktik och programadministration. Programdagarna gav goda möjligheter även till social samvaro, med bland annat skotsk traditionell Ceilidh-dans i långa formationer.· Under året har programmet tillsammans med bland annat Färgfabriken arbetat med utställningen ’Lyssna!’. Samarbetet, som omfattade konstnärer, ungdomar och forskare, fokuserade på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar. Mistra Environmental Communication bidrog framför allt med perspektiv kring hur naturen tystas respektive kan få en röst.· I november hölls Miljökommunikationsdagarna 2020 som kommer att anordnas årligen. Närmare 400 personer registrerade sig till dessa dagar, som bjöd på panelsamtal, diskussioner och deltagande tematiska workshops med fokus på kommunikation för hållbar utveckling i praktiken. Mistra Digital Forestbird-s-eye-view-black-and-white-colors-1310755.jpgSverige behöver ställa om till en mer cirkulär ekonomi för att möta klimatutmaningen och det faktum att jordens resurser är ändliga. I den omställningen är skogen en nyckel. Fokuserar på att skapa en funktionell digitalisering som integrerar hela den skogliga värdekedjan, där den industriella processen startar redan i skogen. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-digital-forest/2018–202258 MSEKSkogsindustrierna· Data från laserskanning av Sverige har använts för att modellera ståndortsindex, vilket visar produktionsförmåga. Produkten från modelleringen används redan av flera skogsbolag i deras skogliga planering.· Det digitala ekosystemet är visualiserat i en bild som även beskriver potentialen för de kommande fem åren baserat på skogsbolagens bild av sin egen utveckling.· Digitaliserad naturvårdsuppföljning implementerad av skogsbolag, vilket ger ett mer hållbart skogsbruk med högre precision genom ett bättre beslutsstöd för skogsmaskinförare. · Flera hundra deltagare vid programkonferenser under 2020 på temat Framtidens digitala skogsbruk. Diskussioner om hållbarhetsutvärderingar och teknikutveckling inom svenskt skogsbruk. Mistra Carbon Exitcarbon-exit.jpgProgrammet ska bidra med forskning som stärker förslag på hur svensk industri och samhället i stort kan ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser och nå svenska och internationella klimatmål. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-carbon-exit/2017–2025122 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Tre färdplaner som visar att det går att nå nettonollutsläpp till år 2045 med känd teknik har tagit fram.· EU:s utsläppshandel behöver skärpas. Andra styrmedel kommer att behövas för klimatomställningen.· Vi måste få upphandlare, arkitekter och entreprenörer längs värdekedjorna (för bostäder och transportinfrastruktur) att välja klimatsmart. Mistra Arctic Sustainable Developmentnat72466-Arctic-dev-utlysning.jpgKlimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-sustainable-development/2014–201830 MSEKUmeå universitet· Avslutad AquaAgrimatmc_va10622-Akvakultur.jpgTematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse. https://www.mistra.org/forskningsprogram/aquaagri/2014–201732 MSEKVreta Kluster· Avslutad Mistra Innovationinnovation.jpgMindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-innovation/2012–201988 MSEKMistra· Avslutad Mistra Closing the LoopCLosing-the-loop.jpgAtt ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-closing-the-loop/2012–201988 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· I mars höll Mistra Closing the Loop sitt slutseminarium. Budskapet var tydligt: Nu är det dags, tajmingen är perfekt för att ta nästa steg mot en ökad användning av återvunna material. Ett 70-tal representanter deltog, både aktörer från programmet samt representanter från industri och myndigheter.· I november publicerades Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments vars syfte är att med utgångspunkt i forskning öka investerarkollektivets kunskap för hållbara investeringar gällande återvunnen råvara. Mistra BiotechBIotech-3_Anna_Lehrman.jpgFramtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-biotech/2012–201994 MkrSLU· Programmet avslutades under året och resultat och aktiviteter sammanfattas i slutrapporten Biotechnology for Sustainability Final Report from Mistra Biotech 2012-2020. Mistra EVIEMdefault.jpgGenom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för utvärderingarna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/eviem/2012–201766 MSEKStockholm Environment Institute· Avslutad Mistra Indigodefault.jpgForskning ska kombineras med policyaktiviteter i programmet, för att stödja klimatpolitiken utanför de internationella klimatförhandlingarna. Verksamheten är uppdelad i fyra integrerade områden som fokuserar på ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens fördelningseffekter, samspel mellan klimatpolitik och incitament för teknikutveckling samt hur företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-indigo/2012–201524,5 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad Mistra Future FashionFuture-fashion.jpgKläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg för att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-future-fashion/2011–201980 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· Avslutad Mistra Arctic Futuresdefault.jpgDen globala uppvärmningen gör att Arktis och dess befolkning står inför stora förändringar. Det innebär både faror och möjligheter för djur och naturliv, utvinning av naturresurser, sjöfart och turism. Programmet ska ge en samhällsvetenskaplig kunskapsgrund samt utveckla verktyg för en dialog mellan alla olika parter inför den arktiska regionens nya villkor. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-futures/2011–201338 MSEKPolarforskningssekretariatet· Avslutad Mistra Urban FuturesMistra-Urban-Futures-masma45045.jpgAllt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-urban-futures/2010–2019171 MSEKChalmers· Avslutad Mistra Future Forestsdefault.jpgKlimatförändring, globaliserad handel och allt större behov av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens resurser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskapligt underbyggda beslut om framtidens skogsförvaltning. Målet är att hantera avvägningar mellan att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv. https://www.mistra.org/forskningsprogram/future-forests/2009–2016110 MSEKSLU· Avslutad Mistra-SWECIAIMA89099_web_swecia.jpgMistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation.Behoven ökar av att anpassa samhället till de effekter klimatförändringarna för med sig på infrastruktur, skogs- och jordbruk samt miljövård. Även beredskapen inför extrema händelser behöver ses över. Centrala delar av programmet är modellering av klimat, ekonomi och effekter på ekosystem, som används i scenarier för att visa på anpassningsbehov och valmöjligheter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-swecia/2008–201585,3 MSEKSMHI· Avslutad Mistra PharmaMATMC_MW00089_medium_Pharma.jpgProgrammet ska identifiera aktiva ämnen från läkemedel i vattenmiljöer som innebär en betydande risk för vattenlevande organismer eller bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det ska även visa på tekniker för förbättrad avloppsvattenrening och strategier och indikatorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelsämnen med oönskade miljöeffekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistrapharma/2008–201594 MSEKStockholms universitet· Avslutad The Urban Minddefault.jpg– Cultural and environmental dynamicsDen urbana utvecklingen är nära kopplad till klimatutveckling och framväxande humana system. Forskningsprojektet The urban mind, som avslutades 2010, erbjud ett historiskt, humanistiskt perspektiv med målet att skapa hållbara urbana livsmiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-urban-mind/2008-20105 MSEKUppsala universitet· Avslutad Stockholm Resilience CentreStockholm-Resilience-Centreworld-map-1958129.jpgMänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stockholm-resilience-centre/2007–2018191,4 MSEKStockholms universitet· Avslutad ENTWINEDIMSIS890-087_low_Entwined.jpgDet internationella utbytet av produkter, tjänster, kapital och kunskap gör att världens länder blir allt mer beroende av varandra. Forskningen fokuserar på hur globaliseringen och tongivande aktörer påverkar samhället på olika nivåer. Målet är bland annat att ta fram verktyg för att integrera miljöaspekter i internationella handelsavtal. https://www.mistra.org/forskningsprogram/entwined/2007–201352,4 MSEK IVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad E4 Mistradefault.jpgMålet med programmet är att utveckla nya energieffektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer. Det ska ge effektivare motorer som förutom lägre utsläpp av kväveoxider, koldioxid och ofullständigt förbrända kolväten sänker bränsleåtgången och kostnaderna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/e4-mistra/2006–201442,3 MSEK Volvo Technology· Avslutad SIRP default.jpgSustainable Investment Research Platform Genom sina investeringar kan olika aktörer på finansmarknaden påverka företag att inrikta sig mot en mer hållbar utveckling. Programmet bidrar med forskning kring företagens rapportering, analytikers värderingar samt förvaltares och investerares beteenden och portföljval utifrån hållbarhetskriterier. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sirp/2006–2012101 MSEK Umeå universitet· Avslutad PlantComMistra BA10850_PlantCom.jpgVid växtodlingar används ofta bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Forskningen ska hitta sätt att stärka växternas motståndskraft genom att kombinera insektsekologi och växtfysiologi på ett tvärvetenskapligt sätt. Målet är bland annat att utveckla odlingsmetoder och studera kommunikation med flyktiga ämnen som lockar till sig naturliga fiender till bladlöss. https://www.mistra.org/forskningsprogram/plantcommistra/2006–201269 MSEK Stockholms universitet· Avslutad Deeper access, deeper understandingdefault.jpgFrågan om vad människan är skyldig till, och vad som är naturligt är central i miljödebatten. Svaret är inte minst viktigt för att vi ska ha en förståelse för vad som orsakar förändringar i vår miljö – särskilt ur ett strategiskt perspektiv. Med hjälp av en kraftigt miniatyriserad undervattensfarkost har forskningsprogrammet ”Deeper access, deeper understanding”, som avslutades 2010, studerat orörda platser för att komma närmare svaren på frågan. https://www.mistra.org/forskningsprogram/deeper-access-deeper-understanding/2006-20104,5 MSEKUppsala universitet· Avslutad Transport Mistradefault.jpgProgrammet Transport Mistra, som avslutades 2008, har ökat förståelsen om beslutsfattande och trafikplanering och utvecklat praktiska verktyg som gör transportsystemet mer hållbart. https://www.mistra.org/forskningsprogram/transport-mistra/2006–200830 MSEKTrivector AB· Avslutad Stålkretsloppet IMSIS099KF1E_low_Stalkretsloppet.jpgStålindustrin måste förändra sin tillverkning för att utnyttja metaller effektivare och använda mindre resurser. Forskningen ska ge bättre produktionsprocesser och effektivare användning av nya stålsorter, liksom metoder för att miljövärdera processer och produkter från stålverk, skrothandel och verkstadsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stalkretsloppet/2004–201297 MSEKJernkontoret· Avslutad Cliporedefault.jpgHotet om klimatförändringar är en av de viktigaste och mest komplicerade utmaningar som världen står inför. Clipore stödjer forskning och stimulerar till dialog, som kan föra de internationella klimatförhandlingarna framåt. Användare: Syftet är att huvuddelen av resultaten ska ha ett direkt värde för inhemska politiska beslutsfattare och deras kollegor i andra länder. Industrin spelar också viktig roll i programmet, både för att ge underlag till forskningen och som användare av resultaten. https://www.mistra.org/forskningsprogram/clipore/2004–2011106,9 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad MASEdefault.jpg– Mikrobiell aktivitet för en sund miljöStora mängder kemikalier i form av bekämpningsmedel och handelsgödsel används årligen inom jordbruk, skogsbruk och fritidsanvändning av mark. Forskningsprogrammet MASE, som avslutades 2010, har utvecklat mikroorganismer som på motsvarande sätt kan ge näring eller skydd. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mase/2004-201058 MSEK.MASE Laboratorier AB· Avslutad Svartlutsförgasningdefault.jpgOm den svartlut som bildas när flisad ved kokas till pappersmassa förgasas skulle en fjärdedel av all bensin och diesel som används i Sverige kunna ersättas. Forskningsprogrammet Svartlutsförgasning, som avslutades 2010, lyckade både utveckla tekniska lösningar och testa att drivmedlet fungerar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/svartlutsforgasning/2004–201043 MSEKBLG-programmet AB· Avslutad DOMdefault.jpg– Domesticering av mikroorganismerMikroorganismer har visats sig ha potential att ersätta och bryta ner kemiska bekämpningsmedel. Samtidigt kan de minska näringsläckage genom att absorbera näringsämnen. Forskningsprogrammet DOM, som avslutades 2011, fördjupade kunskapen om hur odling av mikroorganismer kan effektiviseras och skalas upp från laboratoriemiljö till storskalig produktion och praktisk användning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/dom/2003–201161,3 MSEKSLU· Avslutad Greenchemdefault.jpg– Specialkemikalier från förnyelsebara råvarorDet moderna industrisamhället har blivit alltmer beroende av fossila råvaror för att skapa plast, detergenter, bläck, färger, lim, läkemedel och olika hygienprodukter. Dagens råvara är både ändlig och miljöskadlig och därför behövs alternativ. Forskningsprogrammet Greenchem, som avslutades 2010, påbörjade ett paradigmskifte inom den kemiska industrin för att basen för deras verksamhet ska gå från fossila- till förnyelsebara råvaror. https://www.mistra.org/forskningsprogram/greenchem/2003-201070 MSEKLunds universitet· Avslutad Marine Paintdefault.jpg– Åtgärder mot påväxt på båtarIdag används ofta metallföreningar och organiska biocider för att minska påväxten men med den bieffekten att andra marina organismer skadas. Forskningsprogrammet Marine Paint, som avslutades 2010, utvecklade under programperioden ett ekologiskt alternativ som effektivt förhindrar organismer att börja växa på fartyg och båtar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/marine-paint/2003-201082,4 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad PERSEAdefault.jpg– Plasmaförstärkta reaktionssystem för miljöändamålFörbränning av fossila bränslen och hushållsavfall och biobränslen orsakar utsläpp av miljöstörande ämnen. Forskningsprogrammet PERSEA, som avslutades 2010, utvecklade metoder som effektivt och miljöanpassat tar hand om flera föroreningar utan att nya skadliga ämnen bildas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/persea/2003-201034,7MSEKÅngströmlaboratoriet, Uppsala universitet· Avslutad Heurekadefault.jpg– Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för skogsbruketSkogen ska både ge oss virke och biodrivmedel samtidigt som den ska kunna utnyttjas för rekreation, som kolsänka samtidigt ska den biologiska mångfalden bevaras. Det skapar en komplex väv där olika intressen har olika visioner om framtidens skogar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/heureka/2002-200918,8 MSEKSLU· Avslutad HagmarksMISTRAdefault.jpgNaturbetesmarker tillhör de artrikaste naturtyperna vilket gör dem viktiga för den biologiska mångfalden. I Sverige och övriga EU har dessa marker krympt sedan 1980-talet och därmed har även artrikedomen minskat. Forskningsprogrammet HagmarksMISTRA, som avslutades 2008, har med naturvetenskaplig, ekonomisk och sociologisk forskning analyserat reglerna, föreslagit förändringar, undersökt böndernas livsbetingelser och gjort storskaliga fältförsök för att förbättra den biologiska mångfalden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/hagmarksmistra/2001–200847 MSEKSLU· Avslutad Ljudlandskap för bättre hälsadefault.jpgLjud, även vid låga decibeltal, orsakar hörselskador, ökar risken för sömnrubbningar samt tidigt död i samma omfattning som olyckor i trafiken. Forskningsprogrammet ”Ljudlandskapet för bättre hälsa”, som avslutades 2007, utarbetade ett ”ljudlandskapstänkande” och ”ljudlandskapskoncept” som kan användas när nya bostadsområden uppförs och för att förbättra ljudbilden i befintliga boendemiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/ljudlandskap-for-battre-halsa/2000-200740 MSEKChalmers· Avslutad NewSdefault.jpg– Ny strategi för riskhantering av kemikalierFör tusentals av de kemiska föreningar som används idag är hälso- och miljöeffekterna ofullständigt kända. Genom att sammanföra forskare inriktade mot såväl miljökemi och toxikologi som lagstiftning och riskhantering lyckades programmet NewS, som avslutades 2009, påverka den slutliga utformningen av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. https://www.mistra.org/forskningsprogram/news/1999–200976,1 MSEKKTH· Avslutad ASTAdefault.jpg– Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftföroreningarForskning inom forskningsprogrammet ASTA, som avslutades 2007, var inriktad mot att stödja nationellt och internationellt luftvårdsarbete. Programmets fokus var på försurning, kvävets påverkan på skogsekosystem, effekter av marknära ozon på vegetation, samt långväga transport av partiklar. ASTA gav under programperioden viktiga bidrag till utvecklingen av internationellt luftvårdsarbete, exempelvis till EU:s luftvårdsstrategi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asta/1999-200759 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad LUSTRAdefault.jpg– Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaserEn viktig stötesten i de internationella förhandlingarna är om och hur mark och vegetation kan användas som sänka för växthusgaser. Forskningsprogrammet LUSTRA, som avslutades 2007, utvärderade markens roll samt föreslog strategier för hur nettotillförseln av växthusgaser från skogsmarker ska minska. https://www.mistra.org/forskningsprogram/lustra-markanvandningsstrategier-for-minskade-nettoutslapp-av-vaxthusgaser/1999-200760 MSEKSLU· Avslutad MAREdefault.jpg– Kostnadseffektiva åtgärder mot eutrofiering av Östersjön - ett beslutstödssystemÖvergödning är ett av de största miljöproblemen i Östersjön, framförallt är det kväve och fosfor från olika källor som påverkar ekosystemen i havet. Forskningsprogrammet MARE, som avslutades 2006, har kopplat samman olika typer av information om hur havet fungerar, hur kväve och fosfor sprids och används och samtidigt som de har beräknat kostnaden för att på olika sätt minska denna tillförsel. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mare/1999–200662,5 MSEKStockholm universitet· Avslutad Fjäll-Mistradefault.jpgFjällvärlden har låg biologisk mångfald och är känslig för överutnyttjande. Trots det används fjällen för en lång rad olika verksamheter, allt från renskötsel till gruvdrift. Forskningsprogrammet Fjäll-MISTRA, som avslutades 2006, arbetade för att skapa en kunskapsbas för en gemensam syn på resurshushållning, och för hur olika intressen ska kunna samordnas för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av fjällvärlden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/fjall-mistra/1998–200684 MSEKStatens lantbruksuniversitet (Umeå)· Avslutad Urban Waterdefault.jpg– Framtidens uthålliga va-systemForskningsprogrammet Urban Water, som avslutades 2006, utvecklade utifrån ett systemperspektiv verktyg både för analys och praktiskt användning för va-systemets teknik, organisation och brukare. https://www.mistra.org/forskningsprogram/urban-water/1998–200662 MSEK.Chalmers tekniska högskola· Avslutad Mistras bränslecellsprogramdefault.jpg– Fuel Cells in a Sustainable SocietyBränsleceller är ett mycket intressant alternativ till fossila bränslen i bland annat fordon. Mistras bränslecellsprogram , som avslutades 2010, tog flera viktiga steg för att konkurrenskraftiga bränsleceller ska kunna användas i både fordon och i annan elkrävande utrustning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistras-branslecellsprogram/1997–2010121 MSEKKTH· Avslutad MAT 21default.jpg– Uthållig livsmedelsproduktionForskningsprogrammet MAT 21, som avslutades 2008, hade som mål att visa på vägar och valmöjligheter för det svenska jordbruket. Här kombinerades högt ställda krav på miljöhänsyn, djuromsorg med produktkvalitet och god lönsamhet för lantbrukare och livsmedelsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mat-21/1997–2008125 MSEKSLU· Avslutad MiMidefault.jpg– Mitigating the Environmental Impact of Mining WasteSvenska gruvor har dumpat hundra miljoner ton med bergmassor som läcker olika tungmetaller till mark och vatten. Programmet MiMi, som avslutades 2004, har bidragit till att det nu går att bedöma vad som händer med en deponi över tid på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mimi/1997–200476 MSEKLuleå tekniska universitet· Avslutad SUCOZOMAdefault.jpg– Bärkraftig förvaltning av kustresurserMänniskans bruk av resurserna i det kustnära havet leder till problem i både havsmiljön och kustsamhällena. Forskningsprogrammet SUCOZOMA, som avslutades 2004, har bidragit till uthållig användning av dessa resurser. Det har man lyckas med genom att utveckla metoder som gör det möjligt att ta hänsyn till både ekosystemets gränser och kustbefolkningens behov. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sucozoma/1997-200480 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad RESEdefault.jpg– Fjärranalys för miljönHur skall man veta att de insatser som görs för att komma till rätta med miljöproblem får avsedd effekt och att det sker till så lägsta möjliga kostnad? Det var ett par av de frågor som forskningsprogrammet RESE, som avslutades 2002, arbetade med under sin åttaåriga programperiod.

RESE Fjärranalys för miljön: 1997-2002
RESE Miljömål: 2003-2005
https://www.mistra.org/forskningsprogram/rese/1997-200585 + 3 MSEKMetria Miljöanalys, Lantmäteriet· Avslutad COLDREMdefault.jpg– Marksanering i ett kallt klimatDet vetenskapliga underlaget i samband med marksanering var länge bristfälligt i Sverige. Forskningsprogrammet COLDREM, som avslutades 2003, utvecklade nya metoder och byggde upp kunskaper vid två förorenade områden. På så sätt har kunskap om marksanering i Sverige, både inom och utanför universiteten, förbättrats betydligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/coldrem/1997–200339 MSEKUmeå universitet· Avslutad Biosignaldefault.jpgInsekter orsakar enbart i Sverige skador på skördar för flera miljarder kronor om året men de kemiska metoder som finns för att bekämpa skadeinsekterna har ofta allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Flera av forskningsresultaten från forskningsprogrammet Biosignal, som avslutades 2005, har resulterat i hållbara, effektiva och ekonomiskt rationella bekämpningsmetoder mot skadeinsekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/biosignal/1996–200568 MSEKSLU· Avslutad VASTRAdefault.jpg– Vattenstrategiska forskningsprogrammetGrundvatten är en gemensam resurs som många vill och måste dela på. Forskningsprogrammet VASTRA, som avslutades 2005 har utvecklat nya strategier för en hållbar vattenförvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/vastra/1996–200568,5 MSEK.Göteborgs universitet (2002–2005) Linköpings universitet (1996–2001)· Avslutad SUFORdefault.jpg– Uthålligt skogsbruk i södra SverigeEtt långsiktigt hållbart skogsbruk måste både vara ekonomiskt lönsamt och värna den biologiska mångfalden. Forskningsprogrammet SUFOR, som avslutades 2004, har gjort det lättare att hitta en balans mellan de olika kraven genom att ta fram modeller för att bedöma konsekvenserna av olika skötselalternativ. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sufor/1996–2004108 MSEK.1996–2002 Lunds universitet 2002–2004 SLU· Avslutad ÅSCdefault.jpg– Ångström SolenergicentrumDagens energianvändning är mer eller mindre miljöstörande genom resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som orsakar miljö- och hälsoproblem. Solenergi är ett mer miljövänligt alternativ. Forskningprogrammet ÅSC, som avslutades 2004, hade därför som mål att skapa en så stabil kunskapsbas att svenska företag kan delta på bred front i den industriella exploateringen av solenergitekniken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asc/1996-200475 MSEK. Energimyndigheten har finansierat 75 MSEK.Uppsala universitet· Avslutad MAaFdefault.jpg– Mikrobiell antagonism mot svamparSvampangrepp orsakar årligen mycket stora och kostsamma skador på spannmål, grönsaker, frukt, fodergrödor, skog och virke. Forskningsprogrammet MAaF, som avslutades 2003, utvecklade bekämpningsmetoder som bygger på skadesvamparnas naturliga fiender. https://www.mistra.org/forskningsprogram/maaf-mikrobiell-antagonism-mot-svampar/1996-200365 MSEKSLU· Avslutad SWECLIMdefault.jpg Svenskt regionalt klimatmodelleringsprogramForskningsprogrammet SWECLIM, som avslutades 2003, utvecklade regionala klimatmodeller för Sverige och norra Europa vilket gör att det nu är möjligt att studera klimatförändringar på regional nivå. Under programperioden etablerades Rossby Centre vid SMHI som ett forskningscentrum för klimatmodellering. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sweclim/1996–200366,7 MSEK.SMHI· Avslutad KAMdefault.jpg– Kretsloppsanpassad massafabrikForskningsprogrammet KAM, som avslutades 2004, hade som övergripande målet att utveckla lösningar som minimerar användningen av icke-förnybara resurser och ett mer effektivt utnyttjade av biomassors energipotential. Flera av de lösningar som togs fram inom programmet används idag i stor skala av industrin i både Sverige och i andra länder. https://www.mistra.org/forskningsprogram/kam-kretsloppsanpassad-massafabrik/1996–200390 MSEKSkogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFI· Avslutad ByggMISTRAdefault.jpg– Kretsloppsanpassat byggandeHus och andra byggkonstruktioner påverkar sin omgivning under hela sin långa livslängd. Forskningsprogrammet ByggMISTRA, som avslutades 2002, bidrog till att göra husbyggande och förvaltning mer kretsloppsanpassat, mer miljövänligt samt att göra färdiga hus och fastigheter mindre energikrävande. https://www.mistra.org/forskningsprogram/byggmistra/1996–200239 MSEKChalmers· Avslutad UTVÄGARdefault.jpg– Vägar till hållbar utveckling: beteenden, organisationer, strukturerProgrammet UTVÄGAR, som avslutades 2001, lyckades få fler forskare inom den humanvetenskap att ägna sig åt miljöforskning. Deras medverkan har bland annat ökat förståelsen om hur individers värderingar och beteenden formas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/utvagar/1996–200122 MSEKLunds universitet· Avslutad
Avsnitt 5Mistra möter Behov av kunskapsbroar mellan akademi, kommun och näringslivBetydelsefulla nätverk, viktig kunskap och perspektiv på forskning som leder till tillämpning. Här delar Sandra Roos och ytterligare två tidigare Mistraforskare, som idag verkar inom näringsliv och offentlig sektor, med sig av hur deras forskarbakgrund gör nytta utanför akademin.https://www.mistra.org/nyhet/behov-av-kunskapsbroar-mellan-akademi-kommun-och-naringsliv/KappAhl_Sandra_Roos.jpg Rajni Hatti-Kaul om engagemang, medvetenhet och akademinProfessor Rajni Hatti-Kaul tänker ständigt på gapet mellan rika och fattiga länder. På hur hon kan bidra till en ökad miljömedvetenhet. Flytten från Indien till Sverige, miljöengagemanget och livet inom akademin har gett henne erfarenheter som hon tänker använda för att skapa mer praktisk förändring.https://www.mistra.org/nyhet/rajni-hatti-kaul-om-miljoengagemang-medvetenhet-och-akademin/Rajni1.jpg Banar väg för ett hållbart svenskt livsmedelssystemNu har startskottet för Mistra Food Futures gått. Forskningsprogrammet kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart. Programchef Helena Hansson, professor vid SLU, berättar om internationell inspiration, känslor och engagemang runt mat samt vad hon ser som programmets största utmaning.https://www.mistra.org/nyhet/mistra-food-futures-arbetar-for-ett-hallbart-livsmedelssystem/SLU_190124_0909_jsg.jpg Ny metod för att mäta antikroppar mot coronavirusetVid Uppsala universitet utvecklas nu en testmetod av Ulf Landegren och hans kollegor, som ska visa om patienter har antikroppar mot coronaviruset – i kombination med andra immunparametrar. Syftet är att bättre kunna förutsäga risker och sjukdomsförlopp och därmed kunna sätta in rätt behandling i tid.https://www.mistra.org/nyhet/ny-metod-for-att-mata-antikroppar-mot-coronaviruset/Ulf_Landegren.jpg Maria Wetterstrand ska ge svenska företag insyn i EU-politikenHon provoceras av resursslöseri. Engageras av positioner där hon kan göra reell skillnad. Och räds inte att pusha företag mot ett mer ambitiöst hållbarhetsarbete. Möt Maria Wetterstrand som med ny bas i Bryssel ska ge svenskt näringsliv större insyn i EU:s miljö- och klimatpolitik.https://www.mistra.org/nyhet/maria-wetterstrand-ska-ge-svenska-foretag-insyn-i-eu-politiken/Maria.jpg Gensaxen ger nytta för miljö och människa – lagstiftning hindrarGensaxen har fått stor uppmärksamhet sedan årets Nobelpris i kemi offentliggjordes. Inom Mistra Biotech har forskarna använt metoden för att utveckla potatissorter som kräver mindre kemikalie- och energianvändning samtidigt som de får ökad mögelresistens och optimerad stärkelsekvalitet. Men för att nå marknaden och främja ett mer hållbart jordbruk behöver EU:s lagstiftning förtydligas menar Dennis Eriksson.https://www.mistra.org/nyhet/gensaxen-ger-nytta-for-miljo-klimat-och-manniska-lagstiftning-hindrar/dennis_gensaxen.jpg Avsnitt 6Mistra i siffror2011Utbetalningar från Mistra 132.7 miljoner kronortotalt för svenska mottagare i Mkr 117totalt för utländska mottagare i Mkr 13.6Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut92.1 Svenska universitet och högskolor4.1 Övriga svenska myndigheter9.3 Institut och stiftelser11.5 Svenska företag7.7 Utländska företag/Institut5.9 Utländska universitetUtbetalningar i Mkr fördelade på de fem största mottagarnaStockholms universitet 26Umeå universitet 22SLU 14KTH 8Chalmers 658%Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp.2012Utbetalningar från Mistra 169.5 miljoner kronortotalt för svenska mottagare i Mkr 145.9totalt för utländska mottagare i Mkr 23.6Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut102.9 Svenska universitet och högskolor4.4 Övriga svenska myndigheter29.4 Institut och stiftelser9.1 Svenska företag13.5 Utländska företag/Institut10.1 Utländska universitetUtbetalningar i Mkr fördelade på de fem största mottagarnaStockholms universitet 27Chalmers 26Umeå universitet 13SLU 12KTH 1153%Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp.2013Utbetalningar från Mistra 176.6 miljoner kronortotalt för svenska mottagare i Mkr 162.9totalt för utländska mottagare i Mkr 13.8Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut102.8 Svenska universitet och högskolor2.6 Övriga svenska myndigheter33.5 Institut och stiftelser5.9 Svenska företag10.1 Utländska företag/Institut3.7 Utländska universitetUtbetalningar i Mkr fördelade på de fem största mottagarnaChalmers 37Stockholms universitet 25SLU 21KVA 12KTH 1059%Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp.2014Utbetalningar från Mistra 153.6 miljoner kronortotalt för svenska mottagare i Mkr 142.2totalt för utländska mottagare i Mkr 11.4Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut102.8 Svenska universitet och högskolor4.8 Övriga svenska myndigheter31.3Institut och stiftelser3.4 Svenska företag9.0 Utländska företag/Institut2.3 Utländska universitetUtbetalningar i Mkr fördelade på de fem största mottagarnaStockholms universitet 27Chalmers 21SLU 15Umeå universitet 13KTH 1056%Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp.20152016201720182019Utbetalningar från Mistra 191 miljoner kronortotalt för svenska mottagare i Mkr 183totalt för utländska mottagare i Mkr 8Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut137 Svenska universitet och högskolor- Övriga svenska myndigheter39 Institut och stiftelser7 Svenska företag2 Utländska företag/Institut6 Utländska universitetUtbetalningar i Mkr fördelade på de fem största mottagarnaLunds universitet 25KTH 24Chalmers 19Handelshögskolan i Stockholm 15SLU 1350%Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp. Avsnitt 7Intervju med Märtha Josefsson, ordförande i Mistras kapitalförvaltningskommitté Hur har Mistras kapitalförvaltning påverkats av den globala coronapandemin under 2020? Det kan tyckas märkligt, men kapitalet har haft en god utveckling under pandemin. Visserligen föll den globala ekonomin kraftigt initialt men motkraften blev gigantiska finanspolitiska stimulanspaket och centralbanker som ”tryckte nya pengar” och sänkte räntor. Samtidigt började vaccin rullas ut tidigare än någon kunde förvänta sig. Finansmarknader tittar inte bara på vad som händer här och nu utan intecknar framtiden. Pandemin har inte påverkat vårt agerande alls, vi försöker alltid ha ett långsiktigt förhållningssätt i vår kapitalförvaltning. På vilket sätt tycker du hållbarhetsdialoger med kapitalförvaltarna bidrar till att stärka Mistras kapitalförvaltning? Mistras vision för kapitalförvaltningen är att få bra avkastning samtidigt som vi vill bidra till att finansbranschen verkar för att nå avgörande klimat och miljömål. Vår dialog med förvaltarna visar vi att vi menar allvar och samtidigt tror vi att våra möten kan tillföra perspektiv på de klimat- och miljöutmaningar företagen har. Vad ser du för möjligheter och utmaningar gällande Mistras kapitalförvaltning de närmaste åren?Den stora utmaningen för världen är den omställning som vi tillsammans måste göra för att nå målsättningar i linje med Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål. Finansbranschen har tagit betydelsefulla steg inom klimatområdet, men det är mycket kvar att göra. I och med den komplexa situation vi befinner oss i har vi inte bara en utmaning att hantera. Biologisk mångfald är en annan avgörande uppgift på agendan. Mistra är en liten spelare i det globala perspektivet men alla strån till stacken är viktiga. Samtidigt är vi övertygade om att en klimatsmart omställning där också naturresurser värdesätts på ett rimligt sätt skapar goda investeringsmöjligheter. Avsnitt 7 del2Mistras styrelseordförande Johan Söderström om år 2020 En global pandemi, FN:s klimatarbete fick skjutas upp och EU:s gröna giv, bland annat. Vad tar du med dig för lärdomar från 2020? Bland annat tar jag med mig att vi faktiskt kan ställa om och anpassa oss snabbare än vi tror. Det behöver vi ta med oss även när pandemin är över, inte minst inom den gröna omställningen. Det är oerhört positivt att se alla konkreta satsningar inom hållbarhet från länder och företag samt satsningar på hållbara investeringar, när världen nu startar upp igen. En annan lärdom är att vi klarar av mycket digitalt, vi behöver inte alltid resa. Många möten blir bättre när vi ses ansikte mot ansikte och diskussionerna blir livligare, men en hel del möten som vi tidigare har rest till går otroligt bra att sköta virtuellt. Samtidigt har jag stor respekt för att många längtar efter, och har ett behov av att träffa arbetskamrater fysiskt.
     Jag tycker också vi har blivit mer lyhörda och på riktigt lyssnar till vår omgivning och hur våra medmänniskor mår. Att vi uppriktigt bryr oss om varandra i en högre grad än tidigare. Pandemin har också tvingat oss att stanna till och lyfta blicken för att inse vad som är viktigt. Det är något vi behöver ta med oss framöver – våga stanna upp, se om vi kan göra på ett annat sätt, ta ett annat beslut. Det är svårt när allt rullar på, men en viktig lärdom.
Vad anser du att Mistra fyller för roll i det svenska forskningssystemet idag och framöver? Mistra fyller en mycket viktig roll i det svenska forskningssystemet och har gjort så under lång tid. Under åren har 4,7 miljarder kronor investerats i miljöforskning som har potential att lösa viktiga miljöproblem och stärka Sveriges konkurrenskraft. Som en självständig forskningsstiftelse – som driver forskning i nära dialog med en lång rad intressenter från alla delar av samhället för att skapa konkreta resultat – blir Mistra än viktigare framöver för att tackla klimatförändringarnas utmaningar.
     Mistra gör stor skillnad genom sina program, den hållbara kapitalförvaltningen och genom Mistra Dialog. Det finns en fantastisk kompetens och ett engagemang inom Mistra med Anna Jöborn och teamet, samt hos alla personer som är delaktiga och bidrar i verksamheten, dess program och utveckling.
Du som arbetar inom näringslivet, hur anser du att samverkan och lärdomar mellan akademi och näringsliv kan utvecklas och främjas? Vi har ett unikt ekosystem i Sverige där vi under lång tid har samarbetat över gränserna inom akademi, politiken, näringsliv med stora och små företag, ”startups”, ”scaleups”, kluster och städer för att utveckla nya lösningar och tekniker. I dessa samarbeten tror jag på fler pilotprojekt och testbäddar där vi fortsätter våga utveckla och undersöka ny teknik på hemmaplan för att sedan exportera den globalt.
     Vi behöver fortsätta skapa gränsöverskridande team för att skapa en kreativ miljö där olika infallsvinklar tas upp och tas om hand för snabbare innovationstakt och utveckling samt lärande mellan branscher. Mångfald och inkludering är oerhört viktigt och en förutsättning för hållbar utveckling, en bra arbetsmiljö samt för fortsatt konkurrenskraft.
     Dessutom måste vi ta vara på att våra ungdomar har hållbarhet och digitalisering i sitt DNA och främja samverkan mellan studenter och alla våra företag. Vi behöver öka intresset för teknik i tidiga åldrar samt fortsätta arbeta med livslångt lärande inom näringslivet för vår fortsatta konkurrenskraft.
     Mistra är ett bra exempel på samverkan där människor från akademi, näringsliv, politiken, städer och andra intressenter får möjlighet att ta fram framtidens hållbara lösningar för att skapa en bättre värld för kommande generationer.
Avsnitt 8Vi som jobbar på Mistra Anna JöbornAnnaJoborn15.jpgvdanna.joborn(at)mistra.orgTel: 08 791 10 24Mobil: 070 732 01 95 Fredrik GunnarssonFredrikGunnarsson.jpgEkonomicheffredrik.gunnarsson(at)mistra.orgTel: 08 791 34 80Mobil: 073 732 73 74 Linda BellLindaBell.jpgProgramansvariglinda.bell(at)mistra.orgTel: 08 791 10 28Mobil: 070 732 25 91 Christopher Folkeson WelchChristopherWelch.jpgProgramansvarigchris.welch(at)mistra.orgTel: 08 791 10 26Mobil: 070 732 30 74 Thomas NilssonThomasNilsson.jpgProgramansvarigthomas.nilsson(at)mistra.orgTel: 08 791 10 22Mobil: 070 629 88 12 Malin LindgrenMalinLindgren.jpgKommunikationsansvarigmalin.lindgren(at)mistra.orgTel: 08 791 10 27Mobil: 076 112 37 00 Åsa MobergAsaMoberg.jpgProgramansvarigasa.moberg(at)mistra.orgTel: 08 791 10 21Mobil: 070 732 46 02 Linnea KassmoLinneaKassmo.jpgKontorskoordinatorlinnea.kassmo(at)mistra.orgTel: 08 791 10 23Mobil: 070 659 09 60 Josefin LönbergJosefinLonberg.jpgEkonomjosefin.lonberg(at)mistra.orgTel: 08 791 10 25Mobil: 070 732 25 92 Johan EdmanJohanEdman.jpgProgramansvarigjohan.edman(at)mistra.orgMobil: 070 732 40 73 Jessica BerghJessicaBergh.jpgKommunikatörjessica.bergh(at)mistra.orgMobil: 070 732 00 29