mistra
mistra
mistra
mistra
mistra

stiftelsen för miljöstrategisk forskning
stödjer forskning av strategisk betydelse för en
god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling

Linda Bell, vd

År 2019

Forskningssatsningar

Mistra möter

Mistra i siffror

Intervju: Märtha Josefsson

English

År 2019 på Mistra

2019
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Mistra i siffror

Utbetalningar från Mistra 0 Mkr

totalt för svenska
mottagare i Mkr
0
totalt för utländska
mottagare i Mkr
0

Utbetalningar i Mkr fördelat på mottagare

Utbetalningar i Mkr till de fem största mottagarna

0
Fem största mottagarnas
andel i procent av totalt
utbetalt belopp.

Avsnitt 1Linda Bell,
Tillförordnad vd
Mistras vd Linda Bellom året som gått Den forskning Mistra finansierar fortsätter att vara viktig. För det internationella miljöarbetet är 2020 ett avgörande år. Vi har mindre än ett decennium kvar att nå de globala målen i Agenda 2030. När detta skrivs är Sverige och stora delar av övriga världen starkt påverkade av coronaviruset. Pandemin skakar om våra samhällen och kommer att prägla den globala utvecklingen under lång tid framöver. Krisen och omstarten kan bli en del av transformationen till ett hållbart och motståndskraftigt samhälle. Men det kräver nya former av samverkan och kunskap. Här kan Mistras program göra skillnad. I den situation Sverige och världen befinner sig i har forskning och innovation en central roll i att både förstå den omställning som krävs och visa på lösningar. Vi har under året som gått sett flera av våra mångåriga forskningssatsningar gå i mål. Resultat har redan kommit till nytta inom allt från hållbart mode och materialåtervinning till stadsutveckling. Tack vare att Mistras program inkluderar användare redan från början har vi lagt en god grund för att resultaten kommer till nytta och verkligen bidrar till en mer hållbar utveckling. Vi har även beslutat om ett stort antal nya program. Bland annat en investering med målet att utveckla kemikalier med mindre påverkan på människor och miljö. Men liksom tidigare år finns en stor bredd i våra satsningar – vi har även utlyst medel till program som ska bidra till ett mer hållbart idrotts- och friluftsliv, säkrare livsmedelsförsörjning och miljökommunikation som klarar dagens polariserade debatt med många målkonflikter. Att Sverige är ledande både inom miljöområdet och som forskningsnation ger Mistra en unik position. När vi under året ökade vår närvaro i Bryssel har det märkts. Var än vi velat delta har vi mötts av öppna dörrar och intresse för vad våra forskare berättar. I den nya satsningen Mistra Dialog, som lanserades under året, ska vi hjälpa forskare inom Mistrafinansierade program att hitta in till EU:s beslutsprocesser och anpassa sina budskap för bästa effekt. Målet är att stödja våra kunniga och engagerade forskare så att deras resultat får största möjliga genomslag. En omständighet som gör att Mistra har en särskild roll är att vi sedan många år insett vikten av att även arbeta hållbart med hur vårt kapital investeras. Påverkan på finansmarknaden ska gå hand i hand med våra forskningssatsningar. Ytterligare ett steg för att möta det ökade intresset för hållbarhetsfrågor från finansbranschen har varit att skapa möten mellan forskare och finansbranschens aktörer. En del i det är att ta fram så kallade investor briefs, som är sammanfattningar av kunskapsläget inom angelägna områden. En första brief om forskningen kring plastanvändning togs fram under 2019, och vi planerar fler briefs kring textilier och mode samt återvunnen råvara. Kommande år blir alltså avgörande för hur våra samhällen ska klara de stora utmaningar vi står inför. Vägarna framåt har visat sig vara komplexa, och kräver kunskap från olika vetenskapsfält. Det innebär att Mistras uppdrag är viktigare än någonsin, och vi planerar nu för satsningar inom allt från rättvis klimatomställning och energisystem och till förbättrad havsmiljö och biologisk mångfald. Som stiftelse med en mer oberoende roll har vi ett extra stort ansvar att driva på utvecklingen, och fortsätta med långsiktiga satsningar som för samman forskare och användare i att ta ut kursen mot ett hållbart samhälle. Linda Bell,
Tillförordnad vd
Avsnitt 2 Januari: Investerare vill lära sig mer om plast Fondförvaltare kontaktade Mistra för att få veta mer om aktuell forskning kring plast. Intresset för en mer hållbar plastanvändning ledde under året till flera möten mellan investerare och Mistra-forskare. Investerare vill lära sig mer om plast Fondförvaltare kontaktade Mistra för att få veta mer om aktuell forskning kring plast. Intresset för en mer hållbar plastanvändning ledde under året till flera möten mellan investerare och Mistra-forskare. https://www.mistra.org/nyhet/investerare-vill-lara-sig-mer-om-plast/ Februari: Nya idéer för Europas framtid Kan EU:s handel minska utsläppen från fossiltunga industrier? Behövs gränsskatter med klimatfokus? Två frågor Mistra och andra aktörer diskuterade på ett seminarium om energi och handel hos tankesmedjan CEPS i Bryssel. Nya idéer för Europas framtid Kan EU:s handel minska utsläppen från fossiltunga industrier? Behövs gränsskatter med klimatfokus? Två frågor Mistra och andra aktörer diskuterade på ett seminarium om energi och handel hos tankesmedjan CEPS i Bryssel. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-aktivt-pa-tankesmedjan-cepss-konferens-i-bryssel/ Mistra Urban Futures lever vidare Forskningscentret inom hållbar stadsutveckling får ett fortsatt liv efter att Mistras finansiering upphör under 2019. Det sker inom ramen för två nya initiativ som båda blir en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV). Mistra Urban Futures lever vidare Forskningscentret inom hållbar stadsutveckling får ett fortsatt liv efter att Mistras finansiering upphör under 2019. Det sker inom ramen för två nya initiativ som båda blir en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV). https://www.mistra.org/nyhet/mistra-urban-futures-far-ett-fortsatt-liv/ Mars: 47 miljoner i fortsatt satsning på Mistra REES En internationell expertgrupp rekommenderade att satsningen Mistra REES finansieras i ytterligare fyra år. Ökad kunskap om cirkulär ekonomi står i fokus men forskningen ska nu även rikta in sig mot finansiell analys. 47 miljoner i fortsatt satsning på Mistra REES En internationell expertgrupp rekommenderade att satsningen Mistra REES finansieras i ytterligare fyra år. Ökad kunskap om cirkulär ekonomi står i fokus men forskningen ska nu även rikta in sig mot finansiell analys. https://www.mistra.org/nyhet/finansiell-analys-ny-inriktning-for-mistra-rees/ April: 64 miljoner till livsmedelsförsörjning Mistra öppnar en utlysning för ett nytt forskningsprogram. Målet är att hitta lösningar på hur ett hållbart, konkurrensmässigt, lönsamt och innovativt svenskt livsmedelssystem kan utvecklas till 2030. 64 miljoner till livsmedelsförsörjning Mistra öppnar en utlysning för ett nytt forskningsprogram. Målet är att hitta lösningar på hur ett hållbart, konkurrensmässigt, lönsamt och innovativt svenskt livsmedelssystem kan utvecklas till 2030. https://www.mistra.org/nyhet/utlysning-oppnad-till-program-om-ett-hallbart-livsmedelssystem/ Desinformation i fokus på kommunikationsmöte Påverkan – fint, fult eller farligt? Årets upplaga av Forum för forskningskommunikation som Mistra är med och arrangerar hade bland annat temat desinformation och hur den kan bemötas. Desinformation i fokus på kommunikationsmöte Påverkan – fint, fult eller farligt? Årets upplaga av Forum för forskningskommunikation som Mistra är med och arrangerar hade bland annat temat desinformation och hur den kan bemötas. https://www.mistra.org/nyhet/valkommen-till-forum-for-forskningskommunikation-3-april-2019-i-goteborg/ Maj: Hållbarhet och jämlikhet i en digital era? Kan digitalisering bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle? Det var temat när Mistra arrangerade en workshop inför ett nytt forskningsprogram om samhällsstrukturer och planering i en digital era. Hållbarhet och jämlikhet i en digital era? Kan digitalisering bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle? Det var temat när Mistra arrangerade en workshop inför ett nytt forskningsprogram om samhällsstrukturer och planering i en digital era. https://www.mistra.org/nyhet/hallbarhet-och-jamlikhet-i-fokus-under-mistra-workshop/ Miljö och klimat i EU-valet 2019 Hur tänker svenska kandidater till Europaparlamentet agera under kommande mandatperiod för att bemöta miljöutmaningar? Det fick politiker svara på under ett seminarium som Mistra var med och arrangerade. Miljö och klimat i EU-valet 2019 Hur tänker svenska kandidater till Europaparlamentet agera under kommande mandatperiod för att bemöta miljöutmaningar? Det fick politiker svara på under ett seminarium som Mistra var med och arrangerade. https://www.mistra.org/nyhet/miljo-och-klimat-i-eu-valet-2019/ Juni: 54 miljoner till forskning om miljökommunikation SLU ska leda ett nytt forskningsprogram om miljökommunikation. Mistra vill utveckla området och fördjupa kunskaperna om hur och under vilka förutsättningar miljökommunikation kan bidra till en hållbar omställning. 54 miljoner till forskning om miljökommunikation SLU ska leda ett nytt forskningsprogram om miljökommunikation. Mistra vill utveckla området och fördjupa kunskaperna om hur och under vilka förutsättningar miljökommunikation kan bidra till en hållbar omställning. https://www.mistra.org/nyhet/54-msek-till-forskningsprogram-om-miljokommunikation/ Mistra storsatsar på grön kemi IVL Svenska Miljöinstitutet får ansvar för ett nytt forskningsprogram om minskad exponering för kemikalier. Satsningen uppgår till 70 miljoner kronor under fyra år och är Mistras hittills största programsatsning. Mistra storsatsar på grön kemi IVL Svenska Miljöinstitutet får ansvar för ett nytt forskningsprogram om minskad exponering för kemikalier. Satsningen uppgår till 70 miljoner kronor under fyra år och är Mistras hittills största programsatsning. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-storsatser-pa-gron-kemi/ Mistra-forskare visade vägen i Bryssel Tillsammans med Sveriges EU-representation anordnade Mistra ett seminarium i Bryssel om hur omställningen till ett fossilfritt Europa ska ske. Utgångspunkten var EU-kommissionens långtidsstrategi för nettonoll-utsläpp. Mistra-forskare visade vägen i Bryssel Tillsammans med Sveriges EU-representation anordnade Mistra ett seminarium i Bryssel om hur omställningen till ett fossilfritt Europa ska ske. Utgångspunkten var EU-kommissionens långtidsstrategi för nettonoll-utsläpp. https://www.mistra.org/nyhet/fossilfritt-europa-2050-mistraforskare-visade-vagen-i-bryssel/ Juli: Landsbygd och GMO i Almedalen Flera av Mistras program arrangerade seminarier och diskussioner i Almedalen. Bland annat avhandlades polariseringen mellan stad och landsbygd, nya geopolitiska risker och om GMO verkligen kan vara eko. Landsbygd och GMO i Almedalen Flera av Mistras program arrangerade seminarier och diskussioner i Almedalen. Bland annat avhandlades polariseringen mellan stad och landsbygd, nya geopolitiska risker och om GMO verkligen kan vara eko. https://www.mistra.org/nyhet/landsbygd-och-gmo-mistra-amnen-i-almedalen/ Augusti: Tom September: Mistra satsar på hållbar idrott och friluftsliv Mistras nya programsatsning om idrott, friluftsliv och miljö tilldelas ett konsortium där Mittuniversitetet står som programvärd. Forskningen finansieras med 56 miljoner kronor under fyra år. Mistra satsar på hållbar idrott och friluftsliv Mistras nya programsatsning om idrott, friluftsliv och miljö tilldelas ett konsortium där Mittuniversitetet står som programvärd. Forskningen finansieras med 56 miljoner kronor under fyra år. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-finansierar-forskning-om-idrott-friluftsliv-och-miljo/ Nya personer i Mistras styrelse Under året utsågs nya ledamöter i Mistras styrelse. Områden som nationalekonomi, mikrobiologisk ekologi samt samhällsvetenskap finns nu representerade bland ledamöterna. Även en hållbarhetsexpert från Sweco ingår i styrelsen. Nya personer i Mistras styrelse Under året utsågs nya ledamöter i Mistras styrelse. Områden som nationalekonomi, mikrobiologisk ekologi samt samhällsvetenskap finns nu representerade bland ledamöterna. Även en hållbarhetsexpert från Sweco ingår i styrelsen. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-har-fatt-en-ny-styrelse/ Möte om framtidens energiinfrastruktur Finns förutsättningar för ett forskningsprogram om energisystemets omvandling och det nya industrisamhället? Det undersökte Mistra genom att bjuda in experter från myndigheter, industri och akademin till en workshop. Möte om framtidens energiinfrastruktur Finns förutsättningar för ett forskningsprogram om energisystemets omvandling och det nya industrisamhället? Det undersökte Mistra genom att bjuda in experter från myndigheter, industri och akademin till en workshop. https://www.mistra.org/nyhet/powering-tomorrows-industry-energiinfrastruktur-i-framtidens-industrilandskap/ Oktober: Mistra firar 25-årsjubileum Mistra är en av de forskningsstiftelser som bildades när löntagarfonderna avvecklades 1994. Det firades med ett gemensamt seminarium och dessutom med en jubileumsskrift om den lyckade satsningen. Mistra firar 25-årsjubileum Mistra är en av de forskningsstiftelser som bildades när löntagarfonderna avvecklades 1994. Det firades med ett gemensamt seminarium och dessutom med en jubileumsskrift om den lyckade satsningen. https://www.mistra.org/wp-content/uploads/2019/10/jubileumsfolder-19.pdf Förnyad miljösatsning på småföretag Mistra Innovation var en satsning som lyckades stimulera miljöinnovationer i småföretag. Mistra förnyar programmet och i en första utlysning fick fem nya projekt finansiering med 25 miljoner kronor. Förnyad miljösatsning på småföretag Mistra Innovation var en satsning som lyckades stimulera miljöinnovationer i småföretag. Mistra förnyar programmet och i en första utlysning fick fem nya projekt finansiering med 25 miljoner kronor. https://www.mistra.org/nyhet/nya-satsningar-pa-miljoinnovation/ November: Hur få genomslag för evidens inom EU? Vad händer på klimat- och miljöområdet inom EU och hur kan forskare bidra med kunskap för lagstiftning och beslutsfattande? Det var temat för ett dialogmöte på Mistra. Hur få genomslag för evidens inom EU? Vad händer på klimat- och miljöområdet inom EU och hur kan forskare bidra med kunskap för lagstiftning och beslutsfattande? Det var temat för ett dialogmöte på Mistra. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-dialog-hur-far-man-genomslag-for-evidens-inom-eu/ OECD-rapport berömmer Mistra Mistra fick goda betyg av OECD för sin organisation och för att kapitalet ökar trots stora investeringar. Det framgår av en internationell rapport som granskat stöd till miljö- och hållbarhetsforskning. OECD-rapport berömmer Mistra Mistra fick goda betyg av OECD för sin organisation och för att kapitalet ökar trots stora investeringar. Det framgår av en internationell rapport som granskat stöd till miljö- och hållbarhetsforskning. https://www.mistra.org/nyhet/oecd-rapport-lyfter-fram-mistras-strategiska-miljosatsningar/ December: Anna Jöborn ny vd på Mistra Mistras styrelse har utsett Anna Jöborn till ny vd. Hon är avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten och efterträder Åke Iverfeldt som gick i pension vid årsskiftet. Anna Jöborn ny vd på Mistra Mistras styrelse har utsett Anna Jöborn till ny vd. Hon är avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten och efterträder Åke Iverfeldt som gick i pension vid årsskiftet. https://www.mistra.org/nyhet/anna-joborn-ny-vd-pa-mistra/ 65 miljoner till hållbara marknader Misum har under fem år blivit en viktig agent och katalysator för miljö- och hållbarhetsfrågor. Nu får centrumsatsningen på Handelshögskolan ytterligare 65 miljoner kronor under fem år. 65 miljoner till hållbara marknader Misum har under fem år blivit en viktig agent och katalysator för miljö- och hållbarhetsfrågor. Nu får centrumsatsningen på Handelshögskolan ytterligare 65 miljoner kronor under fem år. https://www.mistra.org/nyhet/fem-ar-till-for-att-skapa-hallbara-marknader/ Möte i Bryssel om cirkulär ekonomi Mistra arrangerade möten för EU-aktörer om cirkulär ekonomi och klimat. Områden som har pekats ut som centrala för att genomföra EU-kommissionens nya gröna giv. Möte i Bryssel om cirkulär ekonomi Mistra arrangerade möten för EU-aktörer om cirkulär ekonomi och klimat. Områden som har pekats ut som centrala för att genomföra EU-kommissionens nya gröna giv. https://www.mistra.org/nyhet/seminarietatt-i-bryssel-infor-eus-nya-grona-giv/ Avsnitt 3Mistra möter Behov av kunskapsbroar mellan akademi, kommun och näringslivBetydelsefulla nätverk, viktig kunskap och perspektiv på forskning som leder till tillämpning. Här delar tre tidigare Mistraforskare, som idag verkar inom näringsliv och offentlig sektor, med sig av hur deras forskarbakgrund gör nytta utanför akademin. Rajni Hatti-Kaul om engagemang, medvetenhet och akademinProfessor Rajni Hatti-Kaul tänker ständigt på gapet mellan rika och fattiga länder. På hur hon kan bidra till en ökad miljömedvetenhet. Flytten från Indien till Sverige, miljöengagemanget och livet inom akademin har gett henne erfarenheter som hon tänker använda för att skapa mer praktisk förändring. Gensaxen ger nytta för miljö och människa – lagstiftning hindrarGensaxen har fått stor uppmärksamhet sedan årets Nobelpris i kemi offentliggjordes. Inom Mistra Biotech har forskarna använt metoden för att utveckla potatissorter som kräver mindre kemikalie- och energianvändning samtidigt som de får ökad mögelresistens och optimerad stärkelsekvalitet. Men för att nå marknaden och främja ett mer hållbart jordbruk behöver EU:s lagstiftning förtydligas. Banar väg för ett hållbart svenskt livsmedelssystemNu har startskottet för Mistra Food Futures gått. Forskningsprogrammet kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart. Programchef Helena Hansson, professor vid SLU, berättar om internationell inspiration, känslor och engagemang runt mat samt vad hon ser som programmets största utmaning. “Rika människor behöver utveckla en känsla av tillräcklighet”När vi pratar hållbar konsumtion behöver vi också våga prata om minskad konsumtion. Det anser Åsa Callmer, som skrivit sin doktorsavhandling inom forskningsprogrammet The Seed Box. Hon har studerat begreppet tillräcklighet – att känna sig förnöjsam med vad man har och ta steget mot en rättvist fördelad resursanvändning inom de planetära gränserna. Maria Wetterstrand ska ge svenska företag insyn i EU-politikenHon provoceras av resursslöseri. Engageras av positioner där hon kan göra reell skillnad. Och räds inte att pusha företag mot ett mer ambitiöst hållbarhetsarbete. Möt Maria Wetterstrand som med ny bas i Bryssel ska ge svenskt näringsliv större insyn i EU:s miljö- och klimatpolitik. Avsnitt 4Mistras forskningssatsningarLäs mer om Mistras forskningssatsningar från att Mistra bildades fram till idag. Blåmarkerade program är pågående och grönmarkerade program är genomförda. Under varje program kan du läsa mer om innehåll och händelser under året som har gått. Misum miusm.jpgMisum – Mistra Center for Sustainable Markets, ska etableras som ett internationellt centrum av hög klass, med syfte att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader. Centret ska även bidra med kunskap inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter. I fas 2 höjs ambitionerna för att hitta lösningar på sociala och miljömässiga problem och att stimulera en samhällsförändring. https://www.mistra.org/forskningsprogram/misum/2015–2024120 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Uppstart av fas 1, nya plattformar, Martina Björkman Nyqvist blev ny centrumchef, Viveka Hirdman-Ryrberg ny centrumstyrelseordförande och Maya Rebermark ny Stakeholder Engagement Director.· Misum Annual Forum 2020 med tema ”Are inequalities rising and green investments declining due to Covid-19?” anordnades.· Misums Emma Sjöström deltog i ett möte med nationella Innovationsrådet där hon bland annat diskuterade hur politiken kan bidra till en långsiktigt hållbar finansmarknad. Mistra TerraCleansmarta-mmaterial_low.jpgBehovet av att mer effektivt kunna rena bort föroreningar som släpps ut i luft, vatten eller mark ökar. Forskningsprogrammet Mistra TerraClean mål är att utveckla material med förmågan att kommunicera med användarna för att på så sätt få till en jämnare och mer effektiv rening. Det handlar om både att utveckla befintlig teknik och att ta fram nya smartare material. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-terraclean/2017–202151 MSEKKTH· Mistra TerraClean är på IVA:s 100-lista. Listan samlar ”aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.” · Utveckling av en teknik som ger mycket lovande resultat på infångning av PFAS-ämnen från vatten. Under 2020 har programmet testat utrustningen, som utvecklats på KTH, med olika PFAS-substanser som analyserats på IVL. Med fördjupad kunskap om effektivitet, styrparametrar och vad som bildas vid infångning har programmet lärt sig så mycket att de har börjat bygga en större pilotutrustning som tas i bruk på Hammarby Sjöstadsverk i februari 2021. The Seed Boxseed-box.jpgI en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. För att hantera dessa utmaningar behövs forskning som kan omfatta allt från natur och ekologiska sammanhang till sociala skillnader och etik. Men även skapa relationer och politiska identitetsprocesser. Forskningsprogrammet The Seed Box möter utmaningarna genom att samla tvärvetenskaplig kompetens inom kultur, samhälle, natur och miljöforskning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-seed-box/2015–2022Mistra investerar 32 MSEK och Formas bidrar med 32 MSEKLinköpings universitet· I november hölls ”Experimental Zone 1”, den första i en serie evenemang som anordnas av en grupp forskare och konstnärer vid Linköpings universitet under den beteckningen Bureau for Alternative Methodologies (BAM). Evenemanget sändes i digital form och anordnades med stöd från The Seed Box och LiU Humanities.· Flera av deltagarna från The Seed Box deltog på Konstdygnet, ett digitalt event där konstnärer, forskare och filosofer gjorde en gemensam ansats att reflektera kring månaderna som förändrade världen. Konstdygnet arrangerades av Sörmlands Museum och tog avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord .· I september deltog The Seed Box i seminariet Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige. Seminariet anordnades av Vetenskapsrådet tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet. Bland paneldeltagarna fanns The Seed Box programdirektör Victoria Wibeck och Jesper Olsson, tidigare programdirektör och en av forskningsledarna. Mistra Sustainable Consumptionsust-consumption-shopping-cart-1275480_1920.jpgHållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs för omställningen till mer hållbar ekonomi. Det slås bland annat fast i FN:s 17 utvecklingsmål. Programmet ska bidra till att utveckla området och öka kunskaperna om vilka vägar framåt som är möjliga och mest effektiva. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sustainable-consumption/2017–202145 MSEK KTH· Mistra Sustainable Consumption samarrangerade, tillsammans med Northeastern University i Boston, 2020 års vetenskapliga konferens SCORAI om hållbar konsumtion som samlade hundratals forskare från hela världen. Den genomfördes helt digitalt på grund av den rådande Covid-19 situationen. · En rapport som publicerades inom programmet visade på att personliga växthusgasutsläpp kan minskas med 40 procent med befintliga åtgärder. Rapporten fick stort genomslag i medier och diskuterades flitigt.· Forskare i programmet samarbetade med SLU för att skriva en rapport om hur styrmedel kan göra matkonsumtionen mer hållbar. Rapporten föreslår konkreta styrmedel som kan komma till direkt nytta i politiken. Mistra STEPSplast_low.jpgMålsättningen med STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Jordbruksprodukter, alger och skog är tänkbara råvarukällor. Plasterna ska ha önskade egenskaper men vara återvinningsbara. https://www.mistra.org/forskningsprogram/steps/2016–202495 MSEKLunds universitet· Den 1 september startade Mistra STEPS fas 2.· Utomhusutställning Materiality & Aggregation, som är ett samarbete mellan forskning och design, visades på Form/Design Center i Malmö mellan 9-27 september. Den fokuserade på det drömska och på att skapa nyfikenhet och därigenom sprida kunskap om plast.· En hållbar och resurseffektiv process för produktion av en sockerbaserad plastbyggsten har utvecklats. Den har vidare använts för att tillverka polyuretanfibrer. Möjligheten att spinna och att kemiskt återvinna fibrerna har påvisats. Mistra SAMSSAMS.jpgMistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services forskning tar avstamp i Sveriges klimat- och transportmål. Programmet fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Stockholmsregionen och Botkyrka kommun är i fokus för det empiriska arbetet. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sams/2016–202485 MSEKKTH· Mistra SAMS fick fortsatt finansiering och tilldelades forskningsmedel för en andra fas 2021-2024. · Finansmarknads- och bostadsministern Per Bolund besökte Mistra SAMS living lab med jobbhubb i Tullinge, tillsammans med partikollegor från Botkyrka kommun. · Mistra SAMS uppmärksammades på IVA:s 100-lista. Mistra REESREES.jpgMistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-rees/2015–202389 MkrLinköpings universitet· Trots den rådande Covid-19-pandemin är företagens och samhällets intresse för det område som Mistra REES vekar inom större än någonsin och under året har vi via vårt konsortieavtal för fas 2 knutit samarbete med flera av Sveriges ledande företag.· Mistra REES har aktivt bidragit med kunskap till exempelvis Sveriges och EU:s handlingsplaner, samt internationella standarder för cirkulär ekonomi.· Mistra REES hamnade på IVA:s 100-lista över aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta. Mistra InfraMaintcharles-eugene-TN0_ODoaB68-unsplash.jpgVisionen är att bidra med kunskaper som möjliggör en hållbar infrastruktur. Det ska ske genom stöd till aktörer i stat och kommun, bland annat med bättre tillståndsbedömningar av fysiska konstruktioner och bättre prognoser för framtida underhållsbehov. Inom programmet finns även projekt kring organisationsutveckling, nya affärs- och finansieringsmodeller samt kompetensförsörjning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-inframaint/2018–202249 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· Lars Marklund blev ny programchef i november. · Ett stort antal kommundoktorander kom igång med spännande projekt.· Mistra InfraMaint lanserade och diskuterade en arbetsbok som ger diskussionsstöd för VA-verksamheter som vill utveckla Asset Management inom sin sektor. Mistra Geopoliticsgeopolitiics.jpgForskningsprogrammet ska ta fram bättre kunskapsunderlag för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster i världen. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-geopolitics/2017–2024108 MSEKStockholm Environment Institute· The geopolitics of Covid-19 and climate change är ett av Mistra Geopolitics största webbinarium någonsin. Seminariet samlade över 600 deltagare från hela världen för att diskutera disruptiva händelsers betydelse för en hållbar utveckling. · Ett omfattande scenarioarbete om pandemins geopolitiska konsekvenser med enkäter och workshops involverade över 300 svenska aktörer. Ett flertal event på temat hölls under hösten; Climate, Security and Geopolitics – How do we navigate in corona times; Global climate implications of the US elections. · Studien Humanitarian need drives multilateral disaster aid, som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), är den första beräkningen som gjorts av FN:s klimatrelaterade katastrofbistånd på global nivå. Studien skrevs under 2020 inom fas 1, och publicerades av PNAS i januari 2021. Mistra Financial Systemsfinancial-systems.jpgProgrammet ska visa hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom allt från ekonomins miljöpåverkan och finansiell stabilitet till effektiva finansiella tjänster. Resultaten kommer att stödja privat och offentligt beslutsfattande liksom ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-financial-systems/2016–202030 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Efter fem intensiva år av forskning om de finansiella marknadernas roll för omställningen mot ett mer hållbart samhälle avslutades Mistra Financial Systems, MFS, i slutet av 2020. Arbetet på Handelshögskolan i Stockholm, Lochlann Quinn School of Business vid University College Dublin, KTH, Stockholm Resilience Center och Stockholm Environment Institute, har lett till 105 akademiska publikationer och working papers, mer än 100 konferensdeltagare samt bidrag till utbildningsarrangemang och mer än 300 andra utåtriktade evenemang.· Forskare citerades i publikationer som New York Times, Dagens Nyheter and BBC News.· MFS arrangerade en serie webbinarier i tre delar för att förmedla forskningshöjdpunkter: Decarbonization and sustainable investments, Systems thinking, tipping points and the future of sustainable finance och Shades of green: sustainable investments, financial literacy, and innovation. Mistra Environmental Nanosafetynanosafety2.jpgNanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-environmental-nanosafety/2014–202390 MSEKLunds universitet· I maj hölls en konferens med tema ”impact”. Den leddes av Chalmers och genomfördes i samarbete med organisationen SIO Grafen, en sammanslutning av nanoföretag. · Under höstens programmöte låg fokus på juniora forskare/studenter. Alla doktorander och postdocs gav en presentation och delade med sig av vilka metoder och analyser de använder. Syftet var att lyfta den breda kompetensen som programmet besitter och öka samverkan mellan arbetspaketen. Detta följdes upp med virtuella fikan _– en sorts speeddejting. · Medverkade i en nationell avfallskonferens om forskning och kunskap kring slutförvaring, återvinning och destruktion av nanomaterial. Flera avfallsbolag som snart kommer få i uppdrag att ta hand om nanopartiklar i rökgaser och lakvatten deltog. Mistra Environmental Communicationmiljocc88kommunikation_1200px.jpgForskningsprogrammet syftar till att såväl forskning som policy och praktik ska genomsyras av förståelse av miljökommunikation som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Programmet har en tvärvetenskaplig ansats och involverar en rad vetenskapliga discipliner och centrala samhällsaktörer. Målet är att bygga vidare på befintliga tänkesätt, utveckla nya insikter och ansatser samt översätta denna kunskap till nya kommunikationspraktiker. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-environmental-communication/2019–202354 MSEK. SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet· Programdagar med kick-off för programmet hölls i januari. Runt 80 personer och 30 partnerorganisationer deltog på plats för att diskutera forskning, praktik och programadministration. Programdagarna gav goda möjligheter även till social samvaro, med bland annat skotsk traditionell Ceilidh-dans i långa formationer.· Under året har programmet tillsammans med bland annat Färgfabriken arbetat med utställningen ’Lyssna!’. Samarbetet, som omfattade konstnärer, ungdomar och forskare, fokuserade på hur vi emotionellt upplever och kommunicerar klimatförändringar. Mistra Environmental Communication bidrog framför allt med perspektiv kring hur naturen tystas respektive kan få en röst.· I november hölls Miljökommunikationsdagarna 2020 som kommer att anordnas årligen. Närmare 400 personer registrerade sig till dessa dagar, som bjöd på panelsamtal, diskussioner och deltagande tematiska workshops med fokus på kommunikation för hållbar utveckling i praktiken. Mistra Digital Forestbird-s-eye-view-black-and-white-colors-1310755.jpgSverige behöver ställa om till en mer cirkulär ekonomi för att möta klimatutmaningen och det faktum att jordens resurser är ändliga. I den omställningen är skogen en nyckel. Fokuserar på att skapa en funktionell digitalisering som integrerar hela den skogliga värdekedjan, där den industriella processen startar redan i skogen. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-digital-forest/2018–202258 MSEKSkogsindustrierna· Data från laserskanning av Sverige har använts för att modellera ståndortsindex, vilket visar produktionsförmåga. Produkten från modelleringen används redan av flera skogsbolag i deras skogliga planering.· Det digitala ekosystemet är visualiserat i en bild som även beskriver potentialen för de kommande fem åren baserat på skogsbolagens bild av sin egen utveckling.· Digitaliserad naturvårdsuppföljning implementerad av skogsbolag, vilket ger ett mer hållbart skogsbruk med högre precision genom ett bättre beslutsstöd för skogsmaskinförare. · Flera hundra deltagare vid programkonferenser under 2020 på temat Framtidens digitala skogsbruk. Diskussioner om hållbarhetsutvärderingar och teknikutveckling inom svenskt skogsbruk. Mistra Carbon Exitcarbon-exit.jpgProgrammet ska bidra med forskning som stärker förslag på hur svensk industri och samhället i stort kan ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser och nå svenska och internationella klimatmål. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-carbon-exit/2017–2025122 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Tre färdplaner som visar att det går att nå nettonollutsläpp till år 2045 med känd teknik har tagit fram.· EU:s utsläppshandel behöver skärpas. Andra styrmedel kommer att behövas för klimatomställningen.· Vi måste få upphandlare, arkitekter och entreprenörer längs värdekedjorna (för bostäder och transportinfrastruktur) att välja klimatsmart. Mistra Arctic Sustainable Developmentnat72466-Arctic-dev-utlysning.jpgKlimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-sustainable-development/2014–201830 MSEKUmeå universitet· Avslutad AquaAgrimatmc_va10622-Akvakultur.jpgTematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse. https://www.mistra.org/forskningsprogram/aquaagri/2014–201732 MSEKVreta Kluster· Avslutad Mistra Innovationinnovation.jpgMindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-innovation/2012–201988 MSEKMistra· Avslutad Mistra Closing the LoopCLosing-the-loop.jpgAtt ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-closing-the-loop/2012–201988 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· I mars höll Mistra Closing the Loop sitt slutseminarium. Budskapet var tydligt: Nu är det dags, tajmingen är perfekt för att ta nästa steg mot en ökad användning av återvunna material. Ett 70-tal representanter deltog, både aktörer från programmet samt representanter från industri och myndigheter.· I november publicerades Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments vars syfte är att med utgångspunkt i forskning öka investerarkollektivets kunskap för hållbara investeringar gällande återvunnen råvara. Mistra BiotechBIotech-3_Anna_Lehrman.jpgFramtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-biotech/2012–201994 MkrSLU· Programmet avslutades under året och resultat och aktiviteter sammanfattas i slutrapporten Biotechnology for Sustainability Final Report from Mistra Biotech 2012-2020. Mistra EVIEMdefault.jpgGenom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för utvärderingarna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/eviem/2012–201766 MSEKStockholm Environment Institute· Avslutad Mistra Indigodefault.jpgForskning ska kombineras med policyaktiviteter i programmet, för att stödja klimatpolitiken utanför de internationella klimatförhandlingarna. Verksamheten är uppdelad i fyra integrerade områden som fokuserar på ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens fördelningseffekter, samspel mellan klimatpolitik och incitament för teknikutveckling samt hur företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-indigo/2012–201524,5 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad Mistra Future FashionFuture-fashion.jpgKläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg för att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-future-fashion/2011–201980 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· Avslutad Mistra Arctic Futuresdefault.jpgDen globala uppvärmningen gör att Arktis och dess befolkning står inför stora förändringar. Det innebär både faror och möjligheter för djur och naturliv, utvinning av naturresurser, sjöfart och turism. Programmet ska ge en samhällsvetenskaplig kunskapsgrund samt utveckla verktyg för en dialog mellan alla olika parter inför den arktiska regionens nya villkor. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-futures/2011–201338 MSEKPolarforskningssekretariatet· Avslutad Mistra Urban FuturesMistra-Urban-Futures-masma45045.jpgAllt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-urban-futures/2010–2019171 MSEKChalmers· Avslutad Mistra Future Forestsdefault.jpgKlimatförändring, globaliserad handel och allt större behov av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens resurser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskapligt underbyggda beslut om framtidens skogsförvaltning. Målet är att hantera avvägningar mellan att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv. https://www.mistra.org/forskningsprogram/future-forests/2009–2016110 MSEKSLU· Avslutad Mistra-SWECIAIMA89099_web_swecia.jpgMistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation.Behoven ökar av att anpassa samhället till de effekter klimatförändringarna för med sig på infrastruktur, skogs- och jordbruk samt miljövård. Även beredskapen inför extrema händelser behöver ses över. Centrala delar av programmet är modellering av klimat, ekonomi och effekter på ekosystem, som används i scenarier för att visa på anpassningsbehov och valmöjligheter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-swecia/2008–201585,3 MSEKSMHI· Avslutad Mistra PharmaMATMC_MW00089_medium_Pharma.jpgProgrammet ska identifiera aktiva ämnen från läkemedel i vattenmiljöer som innebär en betydande risk för vattenlevande organismer eller bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det ska även visa på tekniker för förbättrad avloppsvattenrening och strategier och indikatorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelsämnen med oönskade miljöeffekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistrapharma/2008–201594 MSEKStockholms universitet· Avslutad The Urban Minddefault.jpg– Cultural and environmental dynamicsDen urbana utvecklingen är nära kopplad till klimatutveckling och framväxande humana system. Forskningsprojektet The urban mind, som avslutades 2010, erbjud ett historiskt, humanistiskt perspektiv med målet att skapa hållbara urbana livsmiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-urban-mind/2008-20105 MSEKUppsala universitet· Avslutad Stockholm Resilience CentreStockholm-Resilience-Centreworld-map-1958129.jpgMänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stockholm-resilience-centre/2007–2018191,4 MSEKStockholms universitet· Avslutad ENTWINEDIMSIS890-087_low_Entwined.jpgDet internationella utbytet av produkter, tjänster, kapital och kunskap gör att världens länder blir allt mer beroende av varandra. Forskningen fokuserar på hur globaliseringen och tongivande aktörer påverkar samhället på olika nivåer. Målet är bland annat att ta fram verktyg för att integrera miljöaspekter i internationella handelsavtal. https://www.mistra.org/forskningsprogram/entwined/2007–201352,4 MSEK IVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad E4 Mistradefault.jpgMålet med programmet är att utveckla nya energieffektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer. Det ska ge effektivare motorer som förutom lägre utsläpp av kväveoxider, koldioxid och ofullständigt förbrända kolväten sänker bränsleåtgången och kostnaderna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/e4-mistra/2006–201442,3 MSEK Volvo Technology· Avslutad SIRP default.jpgSustainable Investment Research Platform Genom sina investeringar kan olika aktörer på finansmarknaden påverka företag att inrikta sig mot en mer hållbar utveckling. Programmet bidrar med forskning kring företagens rapportering, analytikers värderingar samt förvaltares och investerares beteenden och portföljval utifrån hållbarhetskriterier. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sirp/2006–2012101 MSEK Umeå universitet· Avslutad PlantComMistra BA10850_PlantCom.jpgVid växtodlingar används ofta bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Forskningen ska hitta sätt att stärka växternas motståndskraft genom att kombinera insektsekologi och växtfysiologi på ett tvärvetenskapligt sätt. Målet är bland annat att utveckla odlingsmetoder och studera kommunikation med flyktiga ämnen som lockar till sig naturliga fiender till bladlöss. https://www.mistra.org/forskningsprogram/plantcommistra/2006–201269 MSEK Stockholms universitet· Avslutad Deeper access, deeper understandingdefault.jpgFrågan om vad människan är skyldig till, och vad som är naturligt är central i miljödebatten. Svaret är inte minst viktigt för att vi ska ha en förståelse för vad som orsakar förändringar i vår miljö – särskilt ur ett strategiskt perspektiv. Med hjälp av en kraftigt miniatyriserad undervattensfarkost har forskningsprogrammet ”Deeper access, deeper understanding”, som avslutades 2010, studerat orörda platser för att komma närmare svaren på frågan. https://www.mistra.org/forskningsprogram/deeper-access-deeper-understanding/2006-20104,5 MSEKUppsala universitet· Avslutad Transport Mistradefault.jpgProgrammet Transport Mistra, som avslutades 2008, har ökat förståelsen om beslutsfattande och trafikplanering och utvecklat praktiska verktyg som gör transportsystemet mer hållbart. https://www.mistra.org/forskningsprogram/transport-mistra/2006–200830 MSEKTrivector AB· Avslutad Stålkretsloppet IMSIS099KF1E_low_Stalkretsloppet.jpgStålindustrin måste förändra sin tillverkning för att utnyttja metaller effektivare och använda mindre resurser. Forskningen ska ge bättre produktionsprocesser och effektivare användning av nya stålsorter, liksom metoder för att miljövärdera processer och produkter från stålverk, skrothandel och verkstadsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stalkretsloppet/2004–201297 MSEKJernkontoret· Avslutad Cliporedefault.jpgHotet om klimatförändringar är en av de viktigaste och mest komplicerade utmaningar som världen står inför. Clipore stödjer forskning och stimulerar till dialog, som kan föra de internationella klimatförhandlingarna framåt. Användare: Syftet är att huvuddelen av resultaten ska ha ett direkt värde för inhemska politiska beslutsfattare och deras kollegor i andra länder. Industrin spelar också viktig roll i programmet, både för att ge underlag till forskningen och som användare av resultaten. https://www.mistra.org/forskningsprogram/clipore/2004–2011106,9 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad MASEdefault.jpg– Mikrobiell aktivitet för en sund miljöStora mängder kemikalier i form av bekämpningsmedel och handelsgödsel används årligen inom jordbruk, skogsbruk och fritidsanvändning av mark. Forskningsprogrammet MASE, som avslutades 2010, har utvecklat mikroorganismer som på motsvarande sätt kan ge näring eller skydd. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mase/2004-201058 MSEK.MASE Laboratorier AB· Avslutad Svartlutsförgasningdefault.jpgOm den svartlut som bildas när flisad ved kokas till pappersmassa förgasas skulle en fjärdedel av all bensin och diesel som används i Sverige kunna ersättas. Forskningsprogrammet Svartlutsförgasning, som avslutades 2010, lyckade både utveckla tekniska lösningar och testa att drivmedlet fungerar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/svartlutsforgasning/2004–201043 MSEKBLG-programmet AB· Avslutad DOMdefault.jpg– Domesticering av mikroorganismerMikroorganismer har visats sig ha potential att ersätta och bryta ner kemiska bekämpningsmedel. Samtidigt kan de minska näringsläckage genom att absorbera näringsämnen. Forskningsprogrammet DOM, som avslutades 2011, fördjupade kunskapen om hur odling av mikroorganismer kan effektiviseras och skalas upp från laboratoriemiljö till storskalig produktion och praktisk användning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/dom/2003–201161,3 MSEKSLU· Avslutad Greenchemdefault.jpg– Specialkemikalier från förnyelsebara råvarorDet moderna industrisamhället har blivit alltmer beroende av fossila råvaror för att skapa plast, detergenter, bläck, färger, lim, läkemedel och olika hygienprodukter. Dagens råvara är både ändlig och miljöskadlig och därför behövs alternativ. Forskningsprogrammet Greenchem, som avslutades 2010, påbörjade ett paradigmskifte inom den kemiska industrin för att basen för deras verksamhet ska gå från fossila- till förnyelsebara råvaror. https://www.mistra.org/forskningsprogram/greenchem/2003-201070 MSEKLunds universitet· Avslutad Marine Paintdefault.jpg– Åtgärder mot påväxt på båtarIdag används ofta metallföreningar och organiska biocider för att minska påväxten men med den bieffekten att andra marina organismer skadas. Forskningsprogrammet Marine Paint, som avslutades 2010, utvecklade under programperioden ett ekologiskt alternativ som effektivt förhindrar organismer att börja växa på fartyg och båtar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/marine-paint/2003-201082,4 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad PERSEAdefault.jpg– Plasmaförstärkta reaktionssystem för miljöändamålFörbränning av fossila bränslen och hushållsavfall och biobränslen orsakar utsläpp av miljöstörande ämnen. Forskningsprogrammet PERSEA, som avslutades 2010, utvecklade metoder som effektivt och miljöanpassat tar hand om flera föroreningar utan att nya skadliga ämnen bildas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/persea/2003-201034,7MSEKÅngströmlaboratoriet, Uppsala universitet· Avslutad Heurekadefault.jpg– Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för skogsbruketSkogen ska både ge oss virke och biodrivmedel samtidigt som den ska kunna utnyttjas för rekreation, som kolsänka samtidigt ska den biologiska mångfalden bevaras. Det skapar en komplex väv där olika intressen har olika visioner om framtidens skogar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/heureka/2002-200918,8 MSEKSLU· Avslutad HagmarksMISTRAdefault.jpgNaturbetesmarker tillhör de artrikaste naturtyperna vilket gör dem viktiga för den biologiska mångfalden. I Sverige och övriga EU har dessa marker krympt sedan 1980-talet och därmed har även artrikedomen minskat. Forskningsprogrammet HagmarksMISTRA, som avslutades 2008, har med naturvetenskaplig, ekonomisk och sociologisk forskning analyserat reglerna, föreslagit förändringar, undersökt böndernas livsbetingelser och gjort storskaliga fältförsök för att förbättra den biologiska mångfalden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/hagmarksmistra/2001–200847 MSEKSLU· Avslutad Ljudlandskap för bättre hälsadefault.jpgLjud, även vid låga decibeltal, orsakar hörselskador, ökar risken för sömnrubbningar samt tidigt död i samma omfattning som olyckor i trafiken. Forskningsprogrammet ”Ljudlandskapet för bättre hälsa”, som avslutades 2007, utarbetade ett ”ljudlandskapstänkande” och ”ljudlandskapskoncept” som kan användas när nya bostadsområden uppförs och för att förbättra ljudbilden i befintliga boendemiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/ljudlandskap-for-battre-halsa/2000-200740 MSEKChalmers· Avslutad NewSdefault.jpg– Ny strategi för riskhantering av kemikalierFör tusentals av de kemiska föreningar som används idag är hälso- och miljöeffekterna ofullständigt kända. Genom att sammanföra forskare inriktade mot såväl miljökemi och toxikologi som lagstiftning och riskhantering lyckades programmet NewS, som avslutades 2009, påverka den slutliga utformningen av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. https://www.mistra.org/forskningsprogram/news/1999–200976,1 MSEKKTH· Avslutad ASTAdefault.jpg– Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftföroreningarForskning inom forskningsprogrammet ASTA, som avslutades 2007, var inriktad mot att stödja nationellt och internationellt luftvårdsarbete. Programmets fokus var på försurning, kvävets påverkan på skogsekosystem, effekter av marknära ozon på vegetation, samt långväga transport av partiklar. ASTA gav under programperioden viktiga bidrag till utvecklingen av internationellt luftvårdsarbete, exempelvis till EU:s luftvårdsstrategi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asta/1999-200759 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad LUSTRAdefault.jpg– Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaserEn viktig stötesten i de internationella förhandlingarna är om och hur mark och vegetation kan användas som sänka för växthusgaser. Forskningsprogrammet LUSTRA, som avslutades 2007, utvärderade markens roll samt föreslog strategier för hur nettotillförseln av växthusgaser från skogsmarker ska minska. https://www.mistra.org/forskningsprogram/lustra-markanvandningsstrategier-for-minskade-nettoutslapp-av-vaxthusgaser/1999-200760 MSEKSLU· Avslutad MAREdefault.jpg– Kostnadseffektiva åtgärder mot eutrofiering av Östersjön - ett beslutstödssystemÖvergödning är ett av de största miljöproblemen i Östersjön, framförallt är det kväve och fosfor från olika källor som påverkar ekosystemen i havet. Forskningsprogrammet MARE, som avslutades 2006, har kopplat samman olika typer av information om hur havet fungerar, hur kväve och fosfor sprids och används och samtidigt som de har beräknat kostnaden för att på olika sätt minska denna tillförsel. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mare/1999–200662,5 MSEKStockholm universitet· Avslutad Fjäll-Mistradefault.jpgFjällvärlden har låg biologisk mångfald och är känslig för överutnyttjande. Trots det används fjällen för en lång rad olika verksamheter, allt från renskötsel till gruvdrift. Forskningsprogrammet Fjäll-MISTRA, som avslutades 2006, arbetade för att skapa en kunskapsbas för en gemensam syn på resurshushållning, och för hur olika intressen ska kunna samordnas för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av fjällvärlden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/fjall-mistra/1998–200684 MSEKStatens lantbruksuniversitet (Umeå)· Avslutad Urban Waterdefault.jpg– Framtidens uthålliga va-systemForskningsprogrammet Urban Water, som avslutades 2006, utvecklade utifrån ett systemperspektiv verktyg både för analys och praktiskt användning för va-systemets teknik, organisation och brukare. https://www.mistra.org/forskningsprogram/urban-water/1998–200662 MSEK.Chalmers tekniska högskola· Avslutad Mistras bränslecellsprogramdefault.jpg– Fuel Cells in a Sustainable SocietyBränsleceller är ett mycket intressant alternativ till fossila bränslen i bland annat fordon. Mistras bränslecellsprogram , som avslutades 2010, tog flera viktiga steg för att konkurrenskraftiga bränsleceller ska kunna användas i både fordon och i annan elkrävande utrustning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistras-branslecellsprogram/1997–2010121 MSEKKTH· Avslutad MAT 21default.jpg– Uthållig livsmedelsproduktionForskningsprogrammet MAT 21, som avslutades 2008, hade som mål att visa på vägar och valmöjligheter för det svenska jordbruket. Här kombinerades högt ställda krav på miljöhänsyn, djuromsorg med produktkvalitet och god lönsamhet för lantbrukare och livsmedelsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mat-21/1997–2008125 MSEKSLU· Avslutad MiMidefault.jpg– Mitigating the Environmental Impact of Mining WasteSvenska gruvor har dumpat hundra miljoner ton med bergmassor som läcker olika tungmetaller till mark och vatten. Programmet MiMi, som avslutades 2004, har bidragit till att det nu går att bedöma vad som händer med en deponi över tid på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mimi/1997–200476 MSEKLuleå tekniska universitet· Avslutad SUCOZOMAdefault.jpg– Bärkraftig förvaltning av kustresurserMänniskans bruk av resurserna i det kustnära havet leder till problem i både havsmiljön och kustsamhällena. Forskningsprogrammet SUCOZOMA, som avslutades 2004, har bidragit till uthållig användning av dessa resurser. Det har man lyckas med genom att utveckla metoder som gör det möjligt att ta hänsyn till både ekosystemets gränser och kustbefolkningens behov. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sucozoma/1997-200480 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad RESEdefault.jpg– Fjärranalys för miljönHur skall man veta att de insatser som görs för att komma till rätta med miljöproblem får avsedd effekt och att det sker till så lägsta möjliga kostnad? Det var ett par av de frågor som forskningsprogrammet RESE, som avslutades 2002, arbetade med under sin åttaåriga programperiod.

RESE Fjärranalys för miljön: 1997-2002
RESE Miljömål: 2003-2005
https://www.mistra.org/forskningsprogram/rese/1997-200585 + 3 MSEKMetria Miljöanalys, Lantmäteriet· Avslutad COLDREMdefault.jpg– Marksanering i ett kallt klimatDet vetenskapliga underlaget i samband med marksanering var länge bristfälligt i Sverige. Forskningsprogrammet COLDREM, som avslutades 2003, utvecklade nya metoder och byggde upp kunskaper vid två förorenade områden. På så sätt har kunskap om marksanering i Sverige, både inom och utanför universiteten, förbättrats betydligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/coldrem/1997–200339 MSEKUmeå universitet· Avslutad Biosignaldefault.jpgInsekter orsakar enbart i Sverige skador på skördar för flera miljarder kronor om året men de kemiska metoder som finns för att bekämpa skadeinsekterna har ofta allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Flera av forskningsresultaten från forskningsprogrammet Biosignal, som avslutades 2005, har resulterat i hållbara, effektiva och ekonomiskt rationella bekämpningsmetoder mot skadeinsekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/biosignal/1996–200568 MSEKSLU· Avslutad VASTRAdefault.jpg– Vattenstrategiska forskningsprogrammetGrundvatten är en gemensam resurs som många vill och måste dela på. Forskningsprogrammet VASTRA, som avslutades 2005 har utvecklat nya strategier för en hållbar vattenförvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/vastra/1996–200568,5 MSEK.Göteborgs universitet (2002–2005) Linköpings universitet (1996–2001)· Avslutad SUFORdefault.jpg– Uthålligt skogsbruk i södra SverigeEtt långsiktigt hållbart skogsbruk måste både vara ekonomiskt lönsamt och värna den biologiska mångfalden. Forskningsprogrammet SUFOR, som avslutades 2004, har gjort det lättare att hitta en balans mellan de olika kraven genom att ta fram modeller för att bedöma konsekvenserna av olika skötselalternativ. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sufor/1996–2004108 MSEK.1996–2002 Lunds universitet 2002–2004 SLU· Avslutad ÅSCdefault.jpg– Ångström SolenergicentrumDagens energianvändning är mer eller mindre miljöstörande genom resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som orsakar miljö- och hälsoproblem. Solenergi är ett mer miljövänligt alternativ. Forskningprogrammet ÅSC, som avslutades 2004, hade därför som mål att skapa en så stabil kunskapsbas att svenska företag kan delta på bred front i den industriella exploateringen av solenergitekniken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asc/1996-200475 MSEK. Energimyndigheten har finansierat 75 MSEK.Uppsala universitet· Avslutad MAaFdefault.jpg– Mikrobiell antagonism mot svamparSvampangrepp orsakar årligen mycket stora och kostsamma skador på spannmål, grönsaker, frukt, fodergrödor, skog och virke. Forskningsprogrammet MAaF, som avslutades 2003, utvecklade bekämpningsmetoder som bygger på skadesvamparnas naturliga fiender. https://www.mistra.org/forskningsprogram/maaf-mikrobiell-antagonism-mot-svampar/1996-200365 MSEKSLU· Avslutad SWECLIMdefault.jpg Svenskt regionalt klimatmodelleringsprogramForskningsprogrammet SWECLIM, som avslutades 2003, utvecklade regionala klimatmodeller för Sverige och norra Europa vilket gör att det nu är möjligt att studera klimatförändringar på regional nivå. Under programperioden etablerades Rossby Centre vid SMHI som ett forskningscentrum för klimatmodellering. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sweclim/1996–200366,7 MSEK.SMHI· Avslutad KAMdefault.jpg– Kretsloppsanpassad massafabrikForskningsprogrammet KAM, som avslutades 2004, hade som övergripande målet att utveckla lösningar som minimerar användningen av icke-förnybara resurser och ett mer effektivt utnyttjade av biomassors energipotential. Flera av de lösningar som togs fram inom programmet används idag i stor skala av industrin i både Sverige och i andra länder. https://www.mistra.org/forskningsprogram/kam-kretsloppsanpassad-massafabrik/1996–200390 MSEKSkogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFI· Avslutad ByggMISTRAdefault.jpg– Kretsloppsanpassat byggandeHus och andra byggkonstruktioner påverkar sin omgivning under hela sin långa livslängd. Forskningsprogrammet ByggMISTRA, som avslutades 2002, bidrog till att göra husbyggande och förvaltning mer kretsloppsanpassat, mer miljövänligt samt att göra färdiga hus och fastigheter mindre energikrävande. https://www.mistra.org/forskningsprogram/byggmistra/1996–200239 MSEKChalmers· Avslutad UTVÄGARdefault.jpg– Vägar till hållbar utveckling: beteenden, organisationer, strukturerProgrammet UTVÄGAR, som avslutades 2001, lyckades få fler forskare inom den humanvetenskap att ägna sig åt miljöforskning. Deras medverkan har bland annat ökat förståelsen om hur individers värderingar och beteenden formas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/utvagar/1996–200122 MSEKLunds universitet· Avslutad
Avsnitt 5Mistra möter Lars för ihop småföretag och forskare Lars Frenning har under hela sitt yrkesliv jobbat för att utveckla svensk industri. De senaste femton åren har han hjälpt Mistra att koppla ihop akademiska forskare och småföretag – med goda resultat. https://www.mistra.org/nyhet/lars-frenning-kopplar-ihop-akademi-och-foretag/ larsfrenning-300x300.jpg Hon styr världsledande SRC mot nya mål Line Gordon, föreståndare för Stockholm Resilience Centre, tycker att Mistras modiga satsning och den frihet SRC fick gjorde det möjligt att skapa något helt unikt. Forskningscentret har nu hittat en ny bas efter stöd från Mistra under tolv år. https://www.mistra.org/nyhet/src-star-starka-aven-nar-mistras-finansiering-ar-slut/ Line_600x600-300x300.jpg Åsa siktar mot hållbar konsumtion Hon vill leda oss mot en mer hållbar konsumtion – och få oss att ifrågasätta varför vi ens konsumerar. Åsa Svenfelt, programchef för Mistra Sustainable Consumption, ser sig som en lösningsinriktad pessimist. https://www.mistra.org/nyhet/radsla-for-allt-det-negativa-driver-asa-svenfelt/ asa-svanfeldt2-300x300.jpg ”Ett privilegium att få leda Mistra” Johan Söderström, Europachef för ABB Power Grids, har fått förtroendet att leda Mistra som stiftelsens ordförande i tre år till. Han känner sig privilegierad att få arbeta med en organisation med stor vetenskaplig kompetens, och med målet att skapa en bättre värld. https://www.mistra.org/nyhet/naringslivet-ger-hopp-politiken-oroar/ johan-soderstrom2-300x300.jpg Sverker leder satsning på skogens digitalisering Skogen ligger honom varmt om hjärtat. Nu leder Sverker Danielsson forskningssatsningen Mistra Digital Forest, som ska utveckla skogsbruket in i framtiden med nya tekniker och arbetssätt. https://www.mistra.org/nyhet/varmlandsk-ingenjor-leder-satsning-pa-skogens-digitalisering/ sverker_wide-300x300.jpg Han har gått från kvicksilver till grön kemi John Munthe, programchef för Mistra SafeChem, vill leverera forskningsresultat med internationell räckvidd. Med en budget på 100 miljoner kronor är målet bland annat att öka möjligheterna att tidigt bedöma risker med kemikalier. https://www.mistra.org/nyhet/john-munthe-vill-gora-sverige-varldsledande-inom-gron-kemi/ jmunthe-300x284.jpg Åsa har påverkat modebranschen Mistra Future Fashion har hjälpt modebranschen att förändras. Programchefen Åsa Östlund ser att forskningsresultaten har kommit till användning och menar att den åttaåriga satsningen varit en framgång. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-future-fashion-har-paverkat-branschen/ asa_program-management.png Avsnitt 7Fem frågor till Märtha Josefsson, ordförande för Mistras kapitalförvaltningskommitté Hur vill du sammanfatta Mistras kapitalförvaltning 2019?2019 innebar en fantastisk avkastning för Mistras kapital. Det är sällan vi har sett ett så starkt år på aktiemarknaden. Mistra hade under året en avkastning på sitt kapital på 17,6 procent. Det var också flera procent över vårt jämförelseindex. 2019 var ett unikt år, och det ska ses mot bakgrund av att börsen mot slutet av 2018 föll kraftigt. Innebär den höga avkastningen mer pengar till Mistras forskningssatsningar?Nej, vi tänker långsiktigt. Mistras kapitalförvaltning ska bidra till att forskningsanslagen över tid är stabila. Därför är det viktigt att se till avkastningen under en längre period. De senaste fem åren har den genomsnittliga avkastningen varit 8,4 procent per år. Det är en bra avkastning, men framöver måste vi nog räkna med att avkastningen blir lägre. Skedde några förändringar i hur Mistras kapital är placerat under 2019?Under året har vi fortsatt att öka våra investeringar i gröna obligationer, som påverkar företagen mer direkt än vad aktieinvesteringar gör. Gröna obligationer används för att finansiera gröna åtgärder, och det ställer krav på företag och kommuner att göra rätt saker. Vad är din bild av marknaden för hållbar kapitalförvaltning i Sverige?Den svenska marknaden har tagit stora steg i positiv riktning, särskilt under de senaste fem åren. Idag är de flesta banker och fondförvaltare duktiga på att inkludera hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Men Mistra vill fortsätta att försöka påverka marknaden och vara ett föredöme för andra investerare. När Al Gore nyligen besökte Stockholm, bjöd vi in de stora institutionella placerarna i Sverige, pensionsbolag, försäkringsbolag och AP-fonder, för ett informellt möte med honom. Intresset att delta var väldigt stort, och den stora frågan alla ställer sig är hur deras kapitalförvaltning kan bidra ännu mer till ökad hållbarhet. Alla vill bidra. Det är väldigt glädjande. Vilka utmaningar ser du för Mistras kapitalförvaltning de närmaste åren?Mistras portfölj ligger väldigt bra till, allt kapital är sedan över tio år placerat utifrån hållbarhetskriterier. I kapitalförvaltningskommittén funderar vi löpande på hur vi ska ta nästa steg och vad vi bör prioritera. Den övergripande utmaningen i en situation med låga räntor är att även fortsättningsvis ha en bra avkastning, samtidigt som Mistra aktivt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Den kontinuerliga dialogen med de fondförvaltare som Mistra anlitar är helt central för att lyckas. Åsa Moberg på Mistras kansli sköter sedan ett par år tillbaka den löpande kontakten med förvaltarna, och kapitalförvaltningskommittén stödjer henne i det. Kapitalförvaltningen ska inte enbart producera bockar i marginalen på en fin rapport, utan vi vill vara med och påverka samhället på riktigt! Avsnitt 8Vi som jobbar på Mistra Linda BellLindaBell.jpgProgramansvariglinda.bell(at)mistra.orgTel: 08 791 10 28Mobil: 070 732 25 91 Christopher Folkeson WelchChristopherWelch.jpgProgramansvarigchris.welch(at)mistra.orgTel: 08 791 10 26Mobil: 070 732 30 74 Birgitta Jonsson Palmgrenbirgitta-jonsson-palmgren_94x94.jpgAdministrativ chefbirgitta.jonssonpalmgren(at)mistra.orgTel: 08 791 34 80Mobil: 070 344 54 66 Thomas NilssonThomasNilsson.jpgProgramansvarigthomas.nilsson(at)mistra.orgTel: 08 791 10 22Mobil: 070 629 88 12 Malin LindgrenMalinLindgren.jpgKommunikationsansvarigmalin.lindgren(at)mistra.orgTel: 08 791 10 27Mobil: 076 112 37 00 Åsa MobergAsaMoberg.jpgProgramansvarigasa.moberg(at)mistra.orgTel: 08 791 10 21Mobil: 070 732 46 02 Linnea KassmoLinneaKassmo.jpgKontorskoordinatorlinnea.kassmo(at)mistra.orgTel: 08 791 10 23Mobil: 070 659 09 60 Josefin LönbergJosefinLonberg.jpgEkonomjosefin.lonberg(at)mistra.orgTel: 08 791 10 25Mobil: 070 732 25 92 Jessica BerghJessicaBergh.jpgKommunikatörjessica.bergh(at)mistra.orgMobil: 070 732 00 29