mistra
mistra
mistra
mistra
mistra

stiftelsen för miljöstrategisk forskning
stödjer forskning av strategisk betydelse för en
god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling

Åke Iverfeldt, vd

År 2017

Forskningssatsningar

Mistra möter

Intervju: Thomas Rosswall

Mistra i siffror

Intervju: Mette Morsing

English

År 2017 på Mistra

2017
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Mistra i siffror

Utbetalningar från Mistra 0 Mkr

totalt för svenska
mottagare i Mkr
0
totalt för utländska
mottagare i Mkr
0

Utbetalningar i Mkr fördelat på mottagare

Utbetalningar i Mkr till de fem största mottagarna

0
Fem största mottagarnas
andel i procent av totalt
utbetalt belopp.

Avsnitt 1Åke Iverfeldt, vdMistras vd Åke Iverfeldtom året som gått För Mistra var en viktig händelse under 2017 att vi flyttade till nya lokaler. Vi vilar stadigt på vår historia och våra stadgar, men vill också vara en del av det moderna samhället – och har försökt skapa en miljö som speglar det. Vi har köpt in begagnade klassiska svenska möbler, använt produkter tillverkade av återvunnet material och renoverat möbler istället för att köpa nytt. Bland forskningssatsningar som kommit igång under året finns Mistra Geopolitics som redan från början tagit plats i säkerhets- och geopolitiken. Har man väl skapat sig en plattform kommer forskningsresultaten som sedan genereras att bli efterfrågade. Ett annat program som etablerats är Mistra Carbon Exit, som kopplar direkt till Sveriges nya klimatlag och klimatmål om noll nettoutsläpp år 2045. Programmet ska titta på sektorer såsom transporter, infrastruktur och byggnader för att se hur de kan bidra till att åstadkomma nollutsläpp. Även Mistra TerraClean har kommit igång under 2017 och bygger vidare på att Sverige är ledande inom materialforskning. Att hitta fler tillämpningar inom miljöområdet är viktigt för att rena till exempel gas- eller vattenströmmar. Slutligen är Mistra Sustainable Consumption en ny satsning riktad mot en av våra stora utmaningar för att nå ett hållbart samhälle – hur vår konsumtion kan förändras så att vi når viktiga klimatmål. I vår kapitalförvaltning har vi fokuserat på ägarstyrning. Vi investerar i fonder och för en nära dialog med förvaltarna. Under året har vi utvecklat ett strukturerat sätt för den dialogen, utifrån en egen analys av våra investeringar. Avkastningen har varit god och överträffat index. Idag är vår förmögenhet 3,1 miljarder kronor, samtidigt som vi sedan start har betalat ut 4,1 miljarder kronor till olika satsningar. Under 2017 har 200 miljoner kronor gått till forskning som syftar till en god livsmiljö och att lösa prioriterade miljöproblem. Åke Iverfeldt,
VD Mistra
Avsnitt 2 Januari: Mistras satsning på miljöutvärdering under lupp En expertpanel med bland andra Maria Wetterstrand identifierar framgångsfaktorer hos miljöutvärderingsrådet Mistra EviEM. https://www.mistra.org/nyhet/mistras-satsning-pa-miljoutvardering-under-lupp/ Europeiskt innovationspris till Mistra Urban Futures Mistra Urban Futures startar året som vinnare i en europeisk tävling om ansvarsfull forskning och innovation. https://www.mistra.org/nyhet/europeiskt-innovationspris-till-mistra-urban-futures/ Februari: Forskningen om giftfri kornodling har växt vidare Nya resultat om kornets inneboende förmåga att skydda sig mot skadedjur bygger vidare på forskning inom PlantComMistra. https://www.mistra.org/nyhet/forskning-om-giftfri-odling-av-korn-vaxer-vidare/ Mars: 45 miljoner till program om hållbar konsumtion Vilka verktyg politiker kan använda för att styra mot hållbar konsumtion ska undersökas av ett forskningsprogram lett av KTH. https://www.mistra.org/nyhet/kth-far-ansvar-for-forskningsprogram-om-hallbar-konsumtion/ Miljöministern lyfte nyttan av forskning på Mistrabesök Ännu mer miljöforskning i linje med Mistras satsningar. Det önskade sig miljöminister Karolina Skog när hon besökte Mistra. https://www.mistra.org/nyhet/miljoministern-lyfte-nyttan-av-forskning-pa-mistrabesok/ April: Workshop med unga bidrar till Mistras omvärldsbevakning Digitalisering och teknisk utveckling, liksom mer individualisering och hälsa var teman när ungdomar delade med sig av sin syn på hållbarhet. https://www.mistra.org/nyhet/ungas-workshop-bidrar-till-mistras-omvarldsbevakning/ Aktiva inom Mistra bland näringslivets mäktigaste kvinnor Flera kvinnor med koppling till Mistra rankas som Sveriges mäktigaste när det gäller att förändra samhället. https://www.mistra.org/nyhet/aktiva-inom-mistra-bland-naringslivets-maktigaste-kvinnor/ Maj: Forskning mot faktaresistens engagerade programchefer Att engagera sig i samhällsdebatten utan att äventyra sin trovärdighet. Det diskuterades när Mistras programchefer träffades för att skapa synergier mellan sina forskningsfält. https://www.mistra.org/nyhet/forskning-mot-faktaresistens-engagerade-mistras-programchefer/ Juni: Mistra satsar 49 miljoner på underhåll av infrastruktur Försenade tåg och vattenledningar som springer läck är exempel på att svensk infrastruktur har brister. Mistra utlyser ett nytt forskningsprogram kring underhåll av infrastruktur. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-satsar-49-miljoner-pa-underhall-av-infrastruktur/ Åke Iverfeldt invald i förtroenderåd för SNS Mistras VD Åke Iverfeldt har valts in i SNS förtroenderåd, dess högsta beslutande organ. Han vill utnyttja uppdraget för att påverka, inte minst inom hållbarhetsområdet. Men även låta sig påverkas av andra i rådet. https://www.mistra.org/nyhet/ake-iverfeldt-invald-i-fortroenderad-for-sns/ Förlängd satsning ska ge fler flyktingar i forskarpraktik Mistra Refugee Program förlängs med ett år. Satsningen ska ge flyktingar en chans till praktik eller provjobb inom något av Mistras forskningsprogram. https://www.mistra.org/nyhet/forlangd-satsning-ska-ge-fler-flyktingar-forskarpraktik/ Juli: Future Forests vill driva debatten vidare Trots att Future Forests avslutats fortsätter forskningsprogrammet att vara del i debatten. Fem filmer har tagits fram om de vägval svensk skog står inför. http://www.mistra.org/nyhet/future-forests-vill-driva-debatten-vidare/ Mycket Mistraforskning vill påverka i Almedalen En GMO-buffé och diskussioner om bättre klädkretslopp och svenskarnas friluftsliv var några av programpunkterna Mistra bidrog till under årets politikervecka i Visby. https://www.mistra.org/nyhet/mycket-mistraforskning-pa-plats-for-att-paverka-i-almedalen/ Augusti: Ny satsning på minskad miljöbelastning från läkemedel Regeringen vill sprida kunskap om läkemedels miljöeffekter och förbättra avloppsreningen av läkemedelsrester. Satsningar som båda bygger vidare på forskning från MistraPharma. https://www.mistra.org/nyhet/ny-satsning-pa-rening-av-lakemedel/ September: 25 år av kungliga samtal om miljö och utveckling Under årets jubilerande Royal Colloquium deltog Mistras vd Åke Iverfeldt i ett samtal om klimatförändringarna och vikten av samarbete. https://www.mistra.org/nyhet/kungliga-samtal-om-miljo-och-utveckling/ Oktober: Workshop om hur finansmarknaden kan bli grönare Mistra bidrog till diskussionen om hedgefonder som förvaltar stora resurser kan blir mer hållbara i sina investeringar. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-vill-skapa-en-gronare-finansmarknad/ Mistra får ny webbsida med mer sökfunktioner Nu har Mistras webb fått ett helt nytt utseende. Tanken är att den både ska bli snyggare och mer lättanvänd. https://www.mistra.org/nyhet/lattare-att-hitta-nyheter-hemsidan/ November: Mistras satsning på hållbar utveckling i Arktis går i mål Mistra Arctic Sustainable Development presenterar sina slutsatser efter fyra års forskning. Programmet har både blickat bakåt och framåt för att försöka förstå Arktis historia. https://www.mistra.org/nyhet/mistras-arktisprogram-avlutar-med-att-titta-bakat/ Lärdomar från framgångsrikt arbete mot försurning Femtio år av åtgärder mot försurningen i Europa uppmärksammades i ett internationellt seminarium med Mistra som en av arrangörerna. https://www.mistra.org/nyhet/mycket-att-lara-av-arbetet-mot-forsurningen/ Mistra medverkar på FN:s klimatmöte i Bonn Två Mistraprogram arrangerar sidoevent vid det stora klimatmötet i Bonn. Bland annat presenteras en handlingsplan för att vända utsläppen nedåt och nå globala nollutsläpp 2050. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-medverkar-pa-fns-klimatmote-i-bonn/ December: Utlysning för ett program om bioekonomi Mistra ska starta ett program om bioekonomi där skogens resurser ska stå i fokus. Utlysningen har en budget på 83 miljoner kronor under fyra år. https://www.mistra.org/nyhet/utlysningen-om-bioekonomi-och-skogsbruk/ Nytt forskningscentrum om hållbara investeringar Stockholm Sustainable Finance Center är ett nytt kunskapscenter för hållbara investeringar. Mistra är en av de aktörer som har verkat för att centret ska komma till stånd. https://www.mistra.org/nyhet/regeringen-satsar-pa-forskning-om-hallbara-investeringar/ Mistra flyttar till nya lokaler Från december blir Mistras nya adress Sveavägen 25 i en fastighet som är miljömärkt med den internationella certifieringen LEED Guld. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-flyttar-till-sveavagen/ Avsnitt 3Mistra möter Behov av kunskapsbroar mellan akademi, kommun och näringslivBetydelsefulla nätverk, viktig kunskap och perspektiv på forskning som leder till tillämpning. Här delar tre tidigare Mistraforskare, som idag verkar inom näringsliv och offentlig sektor, med sig av hur deras forskarbakgrund gör nytta utanför akademin. Rajni Hatti-Kaul om engagemang, medvetenhet och akademinProfessor Rajni Hatti-Kaul tänker ständigt på gapet mellan rika och fattiga länder. På hur hon kan bidra till en ökad miljömedvetenhet. Flytten från Indien till Sverige, miljöengagemanget och livet inom akademin har gett henne erfarenheter som hon tänker använda för att skapa mer praktisk förändring. Gensaxen ger nytta för miljö och människa – lagstiftning hindrarGensaxen har fått stor uppmärksamhet sedan årets Nobelpris i kemi offentliggjordes. Inom Mistra Biotech har forskarna använt metoden för att utveckla potatissorter som kräver mindre kemikalie- och energianvändning samtidigt som de får ökad mögelresistens och optimerad stärkelsekvalitet. Men för att nå marknaden och främja ett mer hållbart jordbruk behöver EU:s lagstiftning förtydligas. Banar väg för ett hållbart svenskt livsmedelssystemNu har startskottet för Mistra Food Futures gått. Forskningsprogrammet kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart. Programchef Helena Hansson, professor vid SLU, berättar om internationell inspiration, känslor och engagemang runt mat samt vad hon ser som programmets största utmaning. “Rika människor behöver utveckla en känsla av tillräcklighet”När vi pratar hållbar konsumtion behöver vi också våga prata om minskad konsumtion. Det anser Åsa Callmer, som skrivit sin doktorsavhandling inom forskningsprogrammet The Seed Box. Hon har studerat begreppet tillräcklighet – att känna sig förnöjsam med vad man har och ta steget mot en rättvist fördelad resursanvändning inom de planetära gränserna. Maria Wetterstrand ska ge svenska företag insyn i EU-politikenHon provoceras av resursslöseri. Engageras av positioner där hon kan göra reell skillnad. Och räds inte att pusha företag mot ett mer ambitiöst hållbarhetsarbete. Möt Maria Wetterstrand som med ny bas i Bryssel ska ge svenskt näringsliv större insyn i EU:s miljö- och klimatpolitik. Avsnitt 4Mistras forskningssatsningarLäs mer om Mistras forskningssatsningar från att Mistra bildades fram till idag. Blåmarkerade program är pågående och grönmarkerade program är genomförda. Under varje program kan du läsa mer om innehåll och händelser under året som har gått. Misum miusm.jpgMisum – Mistra Center for Sustainable Markets, ska etableras som ett internationellt centrum av hög klass, med syfte att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader. Centret ska även bidra med kunskap inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter. I fas 2 höjs ambitionerna för att hitta lösningar på sociala och miljömässiga problem och att stimulera en samhällsförändring. https://www.mistra.org/forskningsprogram/misum/2015–2024120 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Uppstart av fas 1, nya plattformar, Martina Björkman Nyqvist blev ny centrumchef, Viveka Hirdman-Ryrberg ny centrumstyrelseordförande och Maya Rebermark ny Stakeholder Engagement Director.· Misum Annual Forum 2020 med tema ”Are inequalities rising and green investments declining due to Covid-19?” anordnades.· Misums Emma Sjöström deltog i ett möte med nationella Innovationsrådet där hon bland annat diskuterade hur politiken kan bidra till en långsiktigt hållbar finansmarknad. Mistra TerraCleansmarta-mmaterial_low.jpgBehovet av att mer effektivt kunna rena bort föroreningar som släpps ut i luft, vatten eller mark ökar. Forskningsprogrammet Mistra TerraClean mål är att utveckla material med förmågan att kommunicera med användarna för att på så sätt få till en jämnare och mer effektiv rening. Det handlar om både att utveckla befintlig teknik och att ta fram nya smartare material. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-terraclean/2017–202151 MSEKKTH· Mistra TerraClean är på IVA:s 100-lista. Listan samlar ”aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.” · Utveckling av en teknik som ger mycket lovande resultat på infångning av PFAS-ämnen från vatten. Under 2020 har programmet testat utrustningen, som utvecklats på KTH, med olika PFAS-substanser som analyserats på IVL. Med fördjupad kunskap om effektivitet, styrparametrar och vad som bildas vid infångning har programmet lärt sig så mycket att de har börjat bygga en större pilotutrustning som tas i bruk på Hammarby Sjöstadsverk i februari 2021. The Seed Boxseed-box.jpgI en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. För att hantera dessa utmaningar behövs forskning som kan omfatta allt från natur och ekologiska sammanhang till sociala skillnader och etik. Men även skapa relationer och politiska identitetsprocesser. Forskningsprogrammet The Seed Box möter utmaningarna genom att samla tvärvetenskaplig kompetens inom kultur, samhälle, natur och miljöforskning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-seed-box/2015–2022Mistra investerar 32 MSEK och Formas bidrar med 32 MSEKLinköpings universitet· I november hölls ”Experimental Zone 1”, den första i en serie evenemang som anordnas av en grupp forskare och konstnärer vid Linköpings universitet under den beteckningen Bureau for Alternative Methodologies (BAM). Evenemanget sändes i digital form och anordnades med stöd från The Seed Box och LiU Humanities.· Flera av deltagarna från The Seed Box deltog på Konstdygnet, ett digitalt event där konstnärer, forskare och filosofer gjorde en gemensam ansats att reflektera kring månaderna som förändrade världen. Konstdygnet arrangerades av Sörmlands Museum och tog avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord .· I september deltog The Seed Box i seminariet Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige. Seminariet anordnades av Vetenskapsrådet tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet. Bland paneldeltagarna fanns The Seed Box programdirektör Victoria Wibeck och Jesper Olsson, tidigare programdirektör och en av forskningsledarna. Mistra Sustainable Consumptionsust-consumption-shopping-cart-1275480_1920.jpgHållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs för omställningen till mer hållbar ekonomi. Det slås bland annat fast i FN:s 17 utvecklingsmål. Programmet ska bidra till att utveckla området och öka kunskaperna om vilka vägar framåt som är möjliga och mest effektiva. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sustainable-consumption/2017–202145 MSEK KTH· Mistra Sustainable Consumption samarrangerade, tillsammans med Northeastern University i Boston, 2020 års vetenskapliga konferens SCORAI om hållbar konsumtion som samlade hundratals forskare från hela världen. Den genomfördes helt digitalt på grund av den rådande Covid-19 situationen. · En rapport som publicerades inom programmet visade på att personliga växthusgasutsläpp kan minskas med 40 procent med befintliga åtgärder. Rapporten fick stort genomslag i medier och diskuterades flitigt.· Forskare i programmet samarbetade med SLU för att skriva en rapport om hur styrmedel kan göra matkonsumtionen mer hållbar. Rapporten föreslår konkreta styrmedel som kan komma till direkt nytta i politiken. Mistra STEPSplast_low.jpgMålsättningen med STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Jordbruksprodukter, alger och skog är tänkbara råvarukällor. Plasterna ska ha önskade egenskaper men vara återvinningsbara. https://www.mistra.org/forskningsprogram/steps/2016–202495 MSEKLunds universitet· Den 1 september startade Mistra STEPS fas 2.· Utomhusutställning Materiality & Aggregation, som är ett samarbete mellan forskning och design, visades på Form/Design Center i Malmö mellan 9-27 september. Den fokuserade på det drömska och på att skapa nyfikenhet och därigenom sprida kunskap om plast.· En hållbar och resurseffektiv process för produktion av en sockerbaserad plastbyggsten har utvecklats. Den har vidare använts för att tillverka polyuretanfibrer. Möjligheten att spinna och att kemiskt återvinna fibrerna har påvisats. Mistra SAMSSAMS.jpgMistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services forskning tar avstamp i Sveriges klimat- och transportmål. Programmet fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Stockholmsregionen och Botkyrka kommun är i fokus för det empiriska arbetet. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sams/2016–202485 MSEKKTH· Mistra SAMS fick fortsatt finansiering och tilldelades forskningsmedel för en andra fas 2021-2024. · Finansmarknads- och bostadsministern Per Bolund besökte Mistra SAMS living lab med jobbhubb i Tullinge, tillsammans med partikollegor från Botkyrka kommun. · Mistra SAMS uppmärksammades på IVA:s 100-lista. Mistra REESREES.jpgMistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-rees/2015–202389 MkrLinköpings universitet· Trots den rådande Covid-19-pandemin är företagens och samhällets intresse för det område som Mistra REES vekar inom större än någonsin och under året har vi via vårt konsortieavtal för fas 2 knutit samarbete med flera av Sveriges ledande företag.· Mistra REES har aktivt bidragit med kunskap till exempelvis Sveriges och EU:s handlingsplaner, samt internationella standarder för cirkulär ekonomi.· Mistra REES hamnade på IVA:s 100-lista över aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta. Mistra Geopoliticsgeopolitiics.jpgForskningsprogrammet ska ta fram bättre kunskapsunderlag för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster i världen. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-geopolitics/2017–2024108 MSEKStockholm Environment Institute· The geopolitics of Covid-19 and climate change är ett av Mistra Geopolitics största webbinarium någonsin. Seminariet samlade över 600 deltagare från hela världen för att diskutera disruptiva händelsers betydelse för en hållbar utveckling. · Ett omfattande scenarioarbete om pandemins geopolitiska konsekvenser med enkäter och workshops involverade över 300 svenska aktörer. Ett flertal event på temat hölls under hösten; Climate, Security and Geopolitics – How do we navigate in corona times; Global climate implications of the US elections. · Studien Humanitarian need drives multilateral disaster aid, som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), är den första beräkningen som gjorts av FN:s klimatrelaterade katastrofbistånd på global nivå. Studien skrevs under 2020 inom fas 1, och publicerades av PNAS i januari 2021. Mistra Financial Systemsfinancial-systems.jpgProgrammet ska visa hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom allt från ekonomins miljöpåverkan och finansiell stabilitet till effektiva finansiella tjänster. Resultaten kommer att stödja privat och offentligt beslutsfattande liksom ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-financial-systems/2016–202030 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Efter fem intensiva år av forskning om de finansiella marknadernas roll för omställningen mot ett mer hållbart samhälle avslutades Mistra Financial Systems, MFS, i slutet av 2020. Arbetet på Handelshögskolan i Stockholm, Lochlann Quinn School of Business vid University College Dublin, KTH, Stockholm Resilience Center och Stockholm Environment Institute, har lett till 105 akademiska publikationer och working papers, mer än 100 konferensdeltagare samt bidrag till utbildningsarrangemang och mer än 300 andra utåtriktade evenemang.· Forskare citerades i publikationer som New York Times, Dagens Nyheter and BBC News.· MFS arrangerade en serie webbinarier i tre delar för att förmedla forskningshöjdpunkter: Decarbonization and sustainable investments, Systems thinking, tipping points and the future of sustainable finance och Shades of green: sustainable investments, financial literacy, and innovation. Mistra Environmental Nanosafetynanosafety2.jpgNanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-environmental-nanosafety/2014–202390 MSEKLunds universitet· I maj hölls en konferens med tema ”impact”. Den leddes av Chalmers och genomfördes i samarbete med organisationen SIO Grafen, en sammanslutning av nanoföretag. · Under höstens programmöte låg fokus på juniora forskare/studenter. Alla doktorander och postdocs gav en presentation och delade med sig av vilka metoder och analyser de använder. Syftet var att lyfta den breda kompetensen som programmet besitter och öka samverkan mellan arbetspaketen. Detta följdes upp med virtuella fikan _– en sorts speeddejting. · Medverkade i en nationell avfallskonferens om forskning och kunskap kring slutförvaring, återvinning och destruktion av nanomaterial. Flera avfallsbolag som snart kommer få i uppdrag att ta hand om nanopartiklar i rökgaser och lakvatten deltog. Mistra Carbon Exitcarbon-exit.jpgProgrammet ska bidra med forskning som stärker förslag på hur svensk industri och samhället i stort kan ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser och nå svenska och internationella klimatmål. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-carbon-exit/2017–2025122 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Tre färdplaner som visar att det går att nå nettonollutsläpp till år 2045 med känd teknik har tagit fram.· EU:s utsläppshandel behöver skärpas. Andra styrmedel kommer att behövas för klimatomställningen.· Vi måste få upphandlare, arkitekter och entreprenörer längs värdekedjorna (för bostäder och transportinfrastruktur) att välja klimatsmart. Mistra Arctic Sustainable Developmentnat72466-Arctic-dev-utlysning.jpgKlimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-sustainable-development/2014–201830 MSEKUmeå universitet· Avslutad AquaAgrimatmc_va10622-Akvakultur.jpgTematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse. https://www.mistra.org/forskningsprogram/aquaagri/2014–201732 MSEKVreta Kluster· Avslutad Mistra Innovationinnovation.jpgMindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-innovation/2012–201988 MSEKMistra· Avslutad Mistra Closing the LoopCLosing-the-loop.jpgAtt ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-closing-the-loop/2012–201988 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· I mars höll Mistra Closing the Loop sitt slutseminarium. Budskapet var tydligt: Nu är det dags, tajmingen är perfekt för att ta nästa steg mot en ökad användning av återvunna material. Ett 70-tal representanter deltog, både aktörer från programmet samt representanter från industri och myndigheter.· I november publicerades Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments vars syfte är att med utgångspunkt i forskning öka investerarkollektivets kunskap för hållbara investeringar gällande återvunnen råvara. Mistra BiotechBIotech-3_Anna_Lehrman.jpgFramtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-biotech/2012–201994 MkrSLU· Programmet avslutades under året och resultat och aktiviteter sammanfattas i slutrapporten Biotechnology for Sustainability Final Report from Mistra Biotech 2012-2020. Mistra EVIEMdefault.jpgGenom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för utvärderingarna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/eviem/2012–201766 MSEKStockholm Environment Institute· Avslutad Mistra Indigodefault.jpgForskning ska kombineras med policyaktiviteter i programmet, för att stödja klimatpolitiken utanför de internationella klimatförhandlingarna. Verksamheten är uppdelad i fyra integrerade områden som fokuserar på ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens fördelningseffekter, samspel mellan klimatpolitik och incitament för teknikutveckling samt hur företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-indigo/2012–201524,5 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad Mistra Future FashionFuture-fashion.jpgKläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg för att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-future-fashion/2011–201980 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· Avslutad Mistra Arctic Futuresdefault.jpgDen globala uppvärmningen gör att Arktis och dess befolkning står inför stora förändringar. Det innebär både faror och möjligheter för djur och naturliv, utvinning av naturresurser, sjöfart och turism. Programmet ska ge en samhällsvetenskaplig kunskapsgrund samt utveckla verktyg för en dialog mellan alla olika parter inför den arktiska regionens nya villkor. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-futures/2011–201338 MSEKPolarforskningssekretariatet· Avslutad Mistra Urban FuturesMistra-Urban-Futures-masma45045.jpgAllt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-urban-futures/2010–2019171 MSEKChalmers· Avslutad Mistra Future Forestsdefault.jpgKlimatförändring, globaliserad handel och allt större behov av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens resurser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskapligt underbyggda beslut om framtidens skogsförvaltning. Målet är att hantera avvägningar mellan att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv. https://www.mistra.org/forskningsprogram/future-forests/2009–2016110 MSEKSLU· Avslutad Mistra-SWECIAIMA89099_web_swecia.jpgMistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation.Behoven ökar av att anpassa samhället till de effekter klimatförändringarna för med sig på infrastruktur, skogs- och jordbruk samt miljövård. Även beredskapen inför extrema händelser behöver ses över. Centrala delar av programmet är modellering av klimat, ekonomi och effekter på ekosystem, som används i scenarier för att visa på anpassningsbehov och valmöjligheter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-swecia/2008–201585,3 MSEKSMHI· Avslutad Mistra PharmaMATMC_MW00089_medium_Pharma.jpgProgrammet ska identifiera aktiva ämnen från läkemedel i vattenmiljöer som innebär en betydande risk för vattenlevande organismer eller bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det ska även visa på tekniker för förbättrad avloppsvattenrening och strategier och indikatorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelsämnen med oönskade miljöeffekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistrapharma/2008–201594 MSEKStockholms universitet· Avslutad The Urban Minddefault.jpg– Cultural and environmental dynamicsDen urbana utvecklingen är nära kopplad till klimatutveckling och framväxande humana system. Forskningsprojektet The urban mind, som avslutades 2010, erbjud ett historiskt, humanistiskt perspektiv med målet att skapa hållbara urbana livsmiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-urban-mind/2008-20105 MSEKUppsala universitet· Avslutad Stockholm Resilience CentreStockholm-Resilience-Centreworld-map-1958129.jpgMänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stockholm-resilience-centre/2007–2018191,4 MSEKStockholms universitet· Avslutad ENTWINEDIMSIS890-087_low_Entwined.jpgDet internationella utbytet av produkter, tjänster, kapital och kunskap gör att världens länder blir allt mer beroende av varandra. Forskningen fokuserar på hur globaliseringen och tongivande aktörer påverkar samhället på olika nivåer. Målet är bland annat att ta fram verktyg för att integrera miljöaspekter i internationella handelsavtal. https://www.mistra.org/forskningsprogram/entwined/2007–201352,4 MSEK IVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad E4 Mistradefault.jpgMålet med programmet är att utveckla nya energieffektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer. Det ska ge effektivare motorer som förutom lägre utsläpp av kväveoxider, koldioxid och ofullständigt förbrända kolväten sänker bränsleåtgången och kostnaderna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/e4-mistra/2006–201442,3 MSEK Volvo Technology· Avslutad SIRP default.jpgSustainable Investment Research Platform Genom sina investeringar kan olika aktörer på finansmarknaden påverka företag att inrikta sig mot en mer hållbar utveckling. Programmet bidrar med forskning kring företagens rapportering, analytikers värderingar samt förvaltares och investerares beteenden och portföljval utifrån hållbarhetskriterier. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sirp/2006–2012101 MSEK Umeå universitet· Avslutad PlantComMistra BA10850_PlantCom.jpgVid växtodlingar används ofta bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Forskningen ska hitta sätt att stärka växternas motståndskraft genom att kombinera insektsekologi och växtfysiologi på ett tvärvetenskapligt sätt. Målet är bland annat att utveckla odlingsmetoder och studera kommunikation med flyktiga ämnen som lockar till sig naturliga fiender till bladlöss. https://www.mistra.org/forskningsprogram/plantcommistra/2006–201269 MSEK Stockholms universitet· Avslutad Deeper access, deeper understandingdefault.jpgFrågan om vad människan är skyldig till, och vad som är naturligt är central i miljödebatten. Svaret är inte minst viktigt för att vi ska ha en förståelse för vad som orsakar förändringar i vår miljö – särskilt ur ett strategiskt perspektiv. Med hjälp av en kraftigt miniatyriserad undervattensfarkost har forskningsprogrammet ”Deeper access, deeper understanding”, som avslutades 2010, studerat orörda platser för att komma närmare svaren på frågan. https://www.mistra.org/forskningsprogram/deeper-access-deeper-understanding/2006-20104,5 MSEKUppsala universitet· Avslutad Transport Mistradefault.jpgProgrammet Transport Mistra, som avslutades 2008, har ökat förståelsen om beslutsfattande och trafikplanering och utvecklat praktiska verktyg som gör transportsystemet mer hållbart. https://www.mistra.org/forskningsprogram/transport-mistra/2006–200830 MSEKTrivector AB· Avslutad Stålkretsloppet IMSIS099KF1E_low_Stalkretsloppet.jpgStålindustrin måste förändra sin tillverkning för att utnyttja metaller effektivare och använda mindre resurser. Forskningen ska ge bättre produktionsprocesser och effektivare användning av nya stålsorter, liksom metoder för att miljövärdera processer och produkter från stålverk, skrothandel och verkstadsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stalkretsloppet/2004–201297 MSEKJernkontoret· Avslutad Cliporedefault.jpgHotet om klimatförändringar är en av de viktigaste och mest komplicerade utmaningar som världen står inför. Clipore stödjer forskning och stimulerar till dialog, som kan föra de internationella klimatförhandlingarna framåt. Användare: Syftet är att huvuddelen av resultaten ska ha ett direkt värde för inhemska politiska beslutsfattare och deras kollegor i andra länder. Industrin spelar också viktig roll i programmet, både för att ge underlag till forskningen och som användare av resultaten. https://www.mistra.org/forskningsprogram/clipore/2004–2011106,9 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad MASEdefault.jpg– Mikrobiell aktivitet för en sund miljöStora mängder kemikalier i form av bekämpningsmedel och handelsgödsel används årligen inom jordbruk, skogsbruk och fritidsanvändning av mark. Forskningsprogrammet MASE, som avslutades 2010, har utvecklat mikroorganismer som på motsvarande sätt kan ge näring eller skydd. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mase/2004-201058 MSEK.MASE Laboratorier AB· Avslutad Svartlutsförgasningdefault.jpgOm den svartlut som bildas när flisad ved kokas till pappersmassa förgasas skulle en fjärdedel av all bensin och diesel som används i Sverige kunna ersättas. Forskningsprogrammet Svartlutsförgasning, som avslutades 2010, lyckade både utveckla tekniska lösningar och testa att drivmedlet fungerar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/svartlutsforgasning/2004–201043 MSEKBLG-programmet AB· Avslutad DOMdefault.jpg– Domesticering av mikroorganismerMikroorganismer har visats sig ha potential att ersätta och bryta ner kemiska bekämpningsmedel. Samtidigt kan de minska näringsläckage genom att absorbera näringsämnen. Forskningsprogrammet DOM, som avslutades 2011, fördjupade kunskapen om hur odling av mikroorganismer kan effektiviseras och skalas upp från laboratoriemiljö till storskalig produktion och praktisk användning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/dom/2003–201161,3 MSEKSLU· Avslutad Greenchemdefault.jpg– Specialkemikalier från förnyelsebara råvarorDet moderna industrisamhället har blivit alltmer beroende av fossila råvaror för att skapa plast, detergenter, bläck, färger, lim, läkemedel och olika hygienprodukter. Dagens råvara är både ändlig och miljöskadlig och därför behövs alternativ. Forskningsprogrammet Greenchem, som avslutades 2010, påbörjade ett paradigmskifte inom den kemiska industrin för att basen för deras verksamhet ska gå från fossila- till förnyelsebara råvaror. https://www.mistra.org/forskningsprogram/greenchem/2003-201070 MSEKLunds universitet· Avslutad Marine Paintdefault.jpg– Åtgärder mot påväxt på båtarIdag används ofta metallföreningar och organiska biocider för att minska påväxten men med den bieffekten att andra marina organismer skadas. Forskningsprogrammet Marine Paint, som avslutades 2010, utvecklade under programperioden ett ekologiskt alternativ som effektivt förhindrar organismer att börja växa på fartyg och båtar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/marine-paint/2003-201082,4 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad PERSEAdefault.jpg– Plasmaförstärkta reaktionssystem för miljöändamålFörbränning av fossila bränslen och hushållsavfall och biobränslen orsakar utsläpp av miljöstörande ämnen. Forskningsprogrammet PERSEA, som avslutades 2010, utvecklade metoder som effektivt och miljöanpassat tar hand om flera föroreningar utan att nya skadliga ämnen bildas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/persea/2003-201034,7MSEKÅngströmlaboratoriet, Uppsala universitet· Avslutad Heurekadefault.jpg– Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för skogsbruketSkogen ska både ge oss virke och biodrivmedel samtidigt som den ska kunna utnyttjas för rekreation, som kolsänka samtidigt ska den biologiska mångfalden bevaras. Det skapar en komplex väv där olika intressen har olika visioner om framtidens skogar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/heureka/2002-200918,8 MSEKSLU· Avslutad HagmarksMISTRAdefault.jpgNaturbetesmarker tillhör de artrikaste naturtyperna vilket gör dem viktiga för den biologiska mångfalden. I Sverige och övriga EU har dessa marker krympt sedan 1980-talet och därmed har även artrikedomen minskat. Forskningsprogrammet HagmarksMISTRA, som avslutades 2008, har med naturvetenskaplig, ekonomisk och sociologisk forskning analyserat reglerna, föreslagit förändringar, undersökt böndernas livsbetingelser och gjort storskaliga fältförsök för att förbättra den biologiska mångfalden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/hagmarksmistra/2001–200847 MSEKSLU· Avslutad Ljudlandskap för bättre hälsadefault.jpgLjud, även vid låga decibeltal, orsakar hörselskador, ökar risken för sömnrubbningar samt tidigt död i samma omfattning som olyckor i trafiken. Forskningsprogrammet ”Ljudlandskapet för bättre hälsa”, som avslutades 2007, utarbetade ett ”ljudlandskapstänkande” och ”ljudlandskapskoncept” som kan användas när nya bostadsområden uppförs och för att förbättra ljudbilden i befintliga boendemiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/ljudlandskap-for-battre-halsa/2000-200740 MSEKChalmers· Avslutad NewSdefault.jpg– Ny strategi för riskhantering av kemikalierFör tusentals av de kemiska föreningar som används idag är hälso- och miljöeffekterna ofullständigt kända. Genom att sammanföra forskare inriktade mot såväl miljökemi och toxikologi som lagstiftning och riskhantering lyckades programmet NewS, som avslutades 2009, påverka den slutliga utformningen av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. https://www.mistra.org/forskningsprogram/news/1999–200976,1 MSEKKTH· Avslutad ASTAdefault.jpg– Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftföroreningarForskning inom forskningsprogrammet ASTA, som avslutades 2007, var inriktad mot att stödja nationellt och internationellt luftvårdsarbete. Programmets fokus var på försurning, kvävets påverkan på skogsekosystem, effekter av marknära ozon på vegetation, samt långväga transport av partiklar. ASTA gav under programperioden viktiga bidrag till utvecklingen av internationellt luftvårdsarbete, exempelvis till EU:s luftvårdsstrategi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asta/1999-200759 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad LUSTRAdefault.jpg– Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaserEn viktig stötesten i de internationella förhandlingarna är om och hur mark och vegetation kan användas som sänka för växthusgaser. Forskningsprogrammet LUSTRA, som avslutades 2007, utvärderade markens roll samt föreslog strategier för hur nettotillförseln av växthusgaser från skogsmarker ska minska. https://www.mistra.org/forskningsprogram/lustra-markanvandningsstrategier-for-minskade-nettoutslapp-av-vaxthusgaser/1999-200760 MSEKSLU· Avslutad MAREdefault.jpg– Kostnadseffektiva åtgärder mot eutrofiering av Östersjön - ett beslutstödssystemÖvergödning är ett av de största miljöproblemen i Östersjön, framförallt är det kväve och fosfor från olika källor som påverkar ekosystemen i havet. Forskningsprogrammet MARE, som avslutades 2006, har kopplat samman olika typer av information om hur havet fungerar, hur kväve och fosfor sprids och används och samtidigt som de har beräknat kostnaden för att på olika sätt minska denna tillförsel. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mare/1999–200662,5 MSEKStockholm universitet· Avslutad Fjäll-Mistradefault.jpgFjällvärlden har låg biologisk mångfald och är känslig för överutnyttjande. Trots det används fjällen för en lång rad olika verksamheter, allt från renskötsel till gruvdrift. Forskningsprogrammet Fjäll-MISTRA, som avslutades 2006, arbetade för att skapa en kunskapsbas för en gemensam syn på resurshushållning, och för hur olika intressen ska kunna samordnas för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av fjällvärlden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/fjall-mistra/1998–200684 MSEKStatens lantbruksuniversitet (Umeå)· Avslutad Urban Waterdefault.jpg– Framtidens uthålliga va-systemForskningsprogrammet Urban Water, som avslutades 2006, utvecklade utifrån ett systemperspektiv verktyg både för analys och praktiskt användning för va-systemets teknik, organisation och brukare. https://www.mistra.org/forskningsprogram/urban-water/1998–200662 MSEK.Chalmers tekniska högskola· Avslutad Mistras bränslecellsprogramdefault.jpg– Fuel Cells in a Sustainable SocietyBränsleceller är ett mycket intressant alternativ till fossila bränslen i bland annat fordon. Mistras bränslecellsprogram , som avslutades 2010, tog flera viktiga steg för att konkurrenskraftiga bränsleceller ska kunna användas i både fordon och i annan elkrävande utrustning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistras-branslecellsprogram/1997–2010121 MSEKKTH· Avslutad MAT 21default.jpg– Uthållig livsmedelsproduktionForskningsprogrammet MAT 21, som avslutades 2008, hade som mål att visa på vägar och valmöjligheter för det svenska jordbruket. Här kombinerades högt ställda krav på miljöhänsyn, djuromsorg med produktkvalitet och god lönsamhet för lantbrukare och livsmedelsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mat-21/1997–2008125 MSEKSLU· Avslutad MiMidefault.jpg– Mitigating the Environmental Impact of Mining WasteSvenska gruvor har dumpat hundra miljoner ton med bergmassor som läcker olika tungmetaller till mark och vatten. Programmet MiMi, som avslutades 2004, har bidragit till att det nu går att bedöma vad som händer med en deponi över tid på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mimi/1997–200476 MSEKLuleå tekniska universitet· Avslutad SUCOZOMAdefault.jpg– Bärkraftig förvaltning av kustresurserMänniskans bruk av resurserna i det kustnära havet leder till problem i både havsmiljön och kustsamhällena. Forskningsprogrammet SUCOZOMA, som avslutades 2004, har bidragit till uthållig användning av dessa resurser. Det har man lyckas med genom att utveckla metoder som gör det möjligt att ta hänsyn till både ekosystemets gränser och kustbefolkningens behov. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sucozoma/1997-200480 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad RESEdefault.jpg– Fjärranalys för miljönHur skall man veta att de insatser som görs för att komma till rätta med miljöproblem får avsedd effekt och att det sker till så lägsta möjliga kostnad? Det var ett par av de frågor som forskningsprogrammet RESE, som avslutades 2002, arbetade med under sin åttaåriga programperiod.

RESE Fjärranalys för miljön: 1997-2002
RESE Miljömål: 2003-2005
https://www.mistra.org/forskningsprogram/rese/1997-200585 + 3 MSEKMetria Miljöanalys, Lantmäteriet· Avslutad COLDREMdefault.jpg– Marksanering i ett kallt klimatDet vetenskapliga underlaget i samband med marksanering var länge bristfälligt i Sverige. Forskningsprogrammet COLDREM, som avslutades 2003, utvecklade nya metoder och byggde upp kunskaper vid två förorenade områden. På så sätt har kunskap om marksanering i Sverige, både inom och utanför universiteten, förbättrats betydligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/coldrem/1997–200339 MSEKUmeå universitet· Avslutad Biosignaldefault.jpgInsekter orsakar enbart i Sverige skador på skördar för flera miljarder kronor om året men de kemiska metoder som finns för att bekämpa skadeinsekterna har ofta allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Flera av forskningsresultaten från forskningsprogrammet Biosignal, som avslutades 2005, har resulterat i hållbara, effektiva och ekonomiskt rationella bekämpningsmetoder mot skadeinsekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/biosignal/1996–200568 MSEKSLU· Avslutad VASTRAdefault.jpg– Vattenstrategiska forskningsprogrammetGrundvatten är en gemensam resurs som många vill och måste dela på. Forskningsprogrammet VASTRA, som avslutades 2005 har utvecklat nya strategier för en hållbar vattenförvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/vastra/1996–200568,5 MSEK.Göteborgs universitet (2002–2005) Linköpings universitet (1996–2001)· Avslutad SUFORdefault.jpg– Uthålligt skogsbruk i södra SverigeEtt långsiktigt hållbart skogsbruk måste både vara ekonomiskt lönsamt och värna den biologiska mångfalden. Forskningsprogrammet SUFOR, som avslutades 2004, har gjort det lättare att hitta en balans mellan de olika kraven genom att ta fram modeller för att bedöma konsekvenserna av olika skötselalternativ. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sufor/1996–2004108 MSEK.1996–2002 Lunds universitet 2002–2004 SLU· Avslutad ÅSCdefault.jpg– Ångström SolenergicentrumDagens energianvändning är mer eller mindre miljöstörande genom resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som orsakar miljö- och hälsoproblem. Solenergi är ett mer miljövänligt alternativ. Forskningprogrammet ÅSC, som avslutades 2004, hade därför som mål att skapa en så stabil kunskapsbas att svenska företag kan delta på bred front i den industriella exploateringen av solenergitekniken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asc/1996-200475 MSEK. Energimyndigheten har finansierat 75 MSEK.Uppsala universitet· Avslutad MAaFdefault.jpg– Mikrobiell antagonism mot svamparSvampangrepp orsakar årligen mycket stora och kostsamma skador på spannmål, grönsaker, frukt, fodergrödor, skog och virke. Forskningsprogrammet MAaF, som avslutades 2003, utvecklade bekämpningsmetoder som bygger på skadesvamparnas naturliga fiender. https://www.mistra.org/forskningsprogram/maaf-mikrobiell-antagonism-mot-svampar/1996-200365 MSEKSLU· Avslutad SWECLIMdefault.jpg Svenskt regionalt klimatmodelleringsprogramForskningsprogrammet SWECLIM, som avslutades 2003, utvecklade regionala klimatmodeller för Sverige och norra Europa vilket gör att det nu är möjligt att studera klimatförändringar på regional nivå. Under programperioden etablerades Rossby Centre vid SMHI som ett forskningscentrum för klimatmodellering. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sweclim/1996–200366,7 MSEK.SMHI· Avslutad KAMdefault.jpg– Kretsloppsanpassad massafabrikForskningsprogrammet KAM, som avslutades 2004, hade som övergripande målet att utveckla lösningar som minimerar användningen av icke-förnybara resurser och ett mer effektivt utnyttjade av biomassors energipotential. Flera av de lösningar som togs fram inom programmet används idag i stor skala av industrin i både Sverige och i andra länder. https://www.mistra.org/forskningsprogram/kam-kretsloppsanpassad-massafabrik/1996–200390 MSEKSkogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFI· Avslutad ByggMISTRAdefault.jpg– Kretsloppsanpassat byggandeHus och andra byggkonstruktioner påverkar sin omgivning under hela sin långa livslängd. Forskningsprogrammet ByggMISTRA, som avslutades 2002, bidrog till att göra husbyggande och förvaltning mer kretsloppsanpassat, mer miljövänligt samt att göra färdiga hus och fastigheter mindre energikrävande. https://www.mistra.org/forskningsprogram/byggmistra/1996–200239 MSEKChalmers· Avslutad UTVÄGARdefault.jpg– Vägar till hållbar utveckling: beteenden, organisationer, strukturerProgrammet UTVÄGAR, som avslutades 2001, lyckades få fler forskare inom den humanvetenskap att ägna sig åt miljöforskning. Deras medverkan har bland annat ökat förståelsen om hur individers värderingar och beteenden formas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/utvagar/1996–200122 MSEKLunds universitet· Avslutad
Avsnitt 5Mistra möter Hon vill se fler möten kring frågor i Arktis Samtal är ett viktigt verktyg för utvecklingen av Arktis enligt Annika E. Nilsson. https://www.mistra.org/nyhet/forskarportratt-annika-e-nilsson-ser-moten-i-arktis/ AnnikaE_600x600.jpg Erik Andreasson hoppas på förädlad potatis Läs om forskaren som vill att genmodifierade grödor ska få börja säljas för miljöns skull. https://www.mistra.org/nyhet/miljon-ar-den-stora-forloraren-nar-gentekniken-ratas/ Erik-Andersson_600x600.jpg Han pusslar ihop ett klimatneutralt Sverige Vår nya klimatlag ställer krav på omställning av samhället enligt Lars Zetterberg https://www.mistra.org/nyhet/ingenjoren-som-pusslar-samman-ett-klimatneutralt-sverige/ LarsZ_600x600.jpg Neal Haddaway lär ut att undvika misstag Läs mer om forskaren som reser världen runt för att lära ut systematiska utvärderingar. https://www.mistra.org/nyhet/forskarportratt-neal-haddaway-lar-ut-hur-vi-kan-undvika-misstag/ Neal-H_600x600.jpg Hon arbetar för att ge våra textiler nytt liv Åsa Östlund vill ändra på att merparten av de kläder vi köper hamnar i soporna. https://www.mistra.org/nyhet/forskarportratt-asa-ostlund-ger-textiler-nytt-liv/ ÅsaÖ_600x600.jpg Malin Mobjörk visar hur olika hot hänger ihop Läs om forskaren som ser på säkerhetsrisker i spåren av ett ändrat klimat. https://www.mistra.org/nyhet/malin-mobjork-vill-visa-hur-olika-hot-hanger-ihop/ MalinM1_600x600.jpg Avsnitt 7Fem frågor till Thomas Rosswall, mångårig aktör i olika Mistrasatsningar som nu går i försenad pension Du har varit inblandad i såväl Stockholm Resilience Centre som Mistra Biotech och Mistra EviEM. Under 2017 lämnade du styrelsen för Mistra Urban Futures. Du har hunnit bli 76 år, är det tid att trappa ned?Nej, inte riktigt än, jag har ett uppdrag kvar som ordförande i Sidas vetenskapliga råd. Vi har nyligen fått rollen att vara rådgivande till hela myndigheten i forskningsrelevanta frågor. Att forskningsfrågor har fått ökad tydlighet i biståndsverksamheten tycker jag är väldigt roligt. På den tid jag får över ska jag läsa alla de här skönlitterära böckerna som jag köper, men aldrig hinner läsa. Och så ska jag resa, umgås med vänner och gå på opera. Att forskningsresultat ska nå ut i samhället är en nyckelfråga för Mistra. Hur står det till med relevansen inom miljöforskningen?De flesta politiska beslut på miljöområdet baseras på kunskap och forskningsresultat. Men det är väldigt svårt att mäta forskningens effekter och ge konkreta exempel på hur politiska beslut eventuellt kopplar till forskningsresultat. Upptäckten av ozonhålet var genial atmosfärkemisk forskning, men orsakerna var få och relativt lätta att identifiera så det var lätt att enas om politiska beslut och åtgärder. Det har ändå tagit trettio år för att se resultat. Många andra miljöfrågor är betydligt mer komplexa och kräver både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning. Här har Mistra gått före och spelat en viktig roll för ökad relevans, genom att skapa breda tvärvetenskapliga program utifrån en given problemformulering. Kan du ge exempel på hur du själv jobbat med forskningsrelevans?Mistra Urban Futures, där jag fram till förra året alltså var styrelseordförande, är ett utmärkt exempel på relevans. Vi arbetade med hållbar stadsutveckling i fem städer och regioner runtom i världen, i nära samarbete med avnämarna. Oavsett om det var i en kommun, stad eller region satt tjänstemän ned tillsammans med forskare för att identifiera viktiga frågeställningar. Det är ett ovanligt och nytt sätt att jobba. Det ger en bättre förståelse för varandras situation, inte minst för forskarna att veta vad de kan förvänta sig av den politiska processen. Hur ser man inom forskarsamhället på begreppet relevans?Det talas mycket om relevans och många säger att de ägnar sig åt det, men de flesta forskare tar tyvärr inte frågan på allvar. Tittar man närmare är det mest en Potemkin-kuliss. När jag för några år sedan var med och utvärderade några stora svenska forskningsprogram, var kraven att de efter fem år dels skulle ha blivit världsledande, dels att forskningen skulle vara samhällsrelevant. Alla program var världsledande, men bara en av fem programledningar förstod ens frågan om relevans och kunde ge ett svar… Naturligtvis hade forskarna reflekterat över relevans i ansökan. Men sen hade de inte haft det i åtanke när man bedrev forskningen. Det talas allt mer om relevans, och kraven ökar från politiskt håll. Är det på väg att bli ett för stort fokus på forskningens nytta?Nej, det tycker jag inte. Nyfikenhetsforskning och relevans är begrepp som går i varandra, avgörande är att stödja forskning av hög kvalitet. Min uppfattning är att unga forskare idag generellt är mycket mer intresserade av samhällsrelevans än tidigare. Ta till exempel Stockholm Resilience Centre, där jag också var verksam, som redan från starten jobbade mycket med samhällsrelevans. Även om forskningen inte passade in i den traditionella akademiska strukturen, var det oerhört många unga doktorander som sökte sig dit, eftersom det var ett spännande och ett nytt sätt att jobba.

Läs en längre intervju med Thomas Rosswall: Mistra Urban Futures forskning har framtiden för sig
Avsnitt 7 del2Sex frågor till Mette Morsing, som forskar om hållbara finanser inom professuren The Mistra Chair of Sustainable Markets Vad fick dig att flytta till Handelshögskolan från Danmark och Copenhagen Business School?Det som lockade mig att ta tjänsten och flytta till Stockholm är att Handelshögskolan både har en prestigeutbildning med hög internationell standard, och att skolledningen har så tydligt fokus på hållbarhetsfrågor. Det är svårt att hitta något motsvarande på andra håll i världen. Lika viktigt är att alla delar av högskolan arbetar aktivt med långsiktig utveckling. Även på Copenhagen Business School (CBS) där jag arbetade tidigare fanns ett stort engagemang för hållbarhet. Med ett undantag, avdelningen för finansmarknader var tyvärr inte det minsta intresserad av frågan. Vad har Mistras satsningar haft för betydelse för en mer hållbar finansmarknad?Mistra har systematiskt och med stort engagemang främjat forskningen inom området. Det har inte bara påverkat intresset för hållbarhet inom både den svenska affärsvärlden och forskningen. Idag är nästan alla företag, banker och fondbolag engagerade i frågan. Regeringen har dessutom lanserat satsningen Stockholm Sustainable Finance Centre som ger Sverige en ännu starkare plattform för hållbarhetsforskningen. Att Mistra ger oss fria händer att utveckla forskningsområdet gör att vi har en unik möjlighet att lyfta ämnet. Det som nu står på önskelistan är att vi får resurser att kunna bjuda hit internationella forskare för att arbeta med oss under kortare eller längre perioder. Hur vill du utveckla forskningen och er inriktning?Jag vill att Misum och Handelshögskolan ska fokusera på den internationella utvecklingen. Det betyder inte att vi ska släppa det svenska perspektivet, snarare ska vi ta ett antal erfarenheter från Sverige och testa och utveckla dem i samarbete med forskare från andra delar av världen. På det sättet kan vi få insikter och kunskaper som kan bli till en fördel för Sverige. Hur ser omvärlden på forskningen om hållbara finanser på Handelshögskolan?Det vi gör uppmärksammas av många internationellt verksamma forskare som gärna vill samarbeta med oss. Bland annat har University of Oxford bjudit in oss, tillsammans med 14 andra universitet, till ett forskningssamarbete inom området. Vi bygger nu även upp forskningssamarbeten med ett antal andra internationella universitet, bland annat med New York University. Det är intressant att se hur olika länder förhåller sig till ämnet. Bland annat är de finansiella marknaderna i New York inte riktigt lika intresserade av att integrera hållbarhet i sin förvaltning som de svenska finansiella aktörerna är. Får ni gehör för hållbarhetsidéerna bland Handelshögskolans studenter?De flesta förstår tankegångarna, vilket kan komma att få stor betydelse eftersom många av studenterna på sikt kommer att ha höga positioner i det svenska samhället och inom näringslivet. Har de då kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor kan det ge betydande effekter. Men det är även viktigt att ge dem insikter om att det finns fallgropar för hållbarhetsarbetet, inte minst inom det politiska och ekonomiska området. Alla studenter är naturligtvis inte överens med oss om hur hållbarhetsfrågor bäst ska hanteras. Vilket är bra eftersom det skapar stimulerande diskussioner i klassrummen och demonstrerar för studenterna att det inte finns några ”one size fits all”-lösningar. Går det att tjäna pengar på finansiella tjänster i en hållbar ekonomi?Det är absolut möjligt att göra vinster även i en grön ekonomi. Skillnaden är att man bör ha ett lite längre perspektiv när man gör investeringar. Den andra fördelen med ett mer hållbart förhållningssätt är att man minskar sina risker. För ett företag kan det bland annat handla om att de riskerar att förlora kundernas förtroende om de inte bry sig om miljön eller mänskliga rättigheter. Avsnitt 8Vi som jobbar på Mistra Åke Iverfeldtake_94x94.pngVDake.iverfeldt(at)mistra.orgTel: 08 791 10 24Mobil: 070 732 03 17 Johan Edmanjohan_94x94.pngProgramansvarigjohan.edman(at)mistra.orgTel: 08 791 10 28Mobil: 070 732 40 73 Birgitta Jonsson Palmgrenbirgitta_94x94.pngAdministrativ chefbirgitta.jonssonpalmgren(at)mistra.orgTel: 08 791 34 80Mobil: 070 344 54 66 Christopher Folkeson Welchchristofer_94x94.pngProgramansvarigchris.welch(at)mistra.orgTel: 08 791 10 26Mobil: 070 732 30 74 Malin Lindgrenmalin_94x94.pngKommunikationsansvarigmalin.lindgren(at)mistra.orgTel: 08 791 10 27Mobil: 076 112 37 00 Thomas Nilssonthomas_94x94.pngProgramansvarigthomas.nilsson(at)mistra.orgTel: 08 791 10 22Mobil: 070 629 88 12 Linnea Kassmolinnea_94x94.pngKontorskoordinatorlinnea.kassmo(at)mistra.orgTel: 08 791 10 23Mobil: 070 659 09 60 Josefin Lönbergjosefin_94x94.pngEkonomjosefin.lonberg(at)mistra.orgTel: 08 791 10 25Mobil: 070 732 25 92 Åsa Mobergasa-moberg-2_94x94.jpgProgramansvarigasa.moberg(at)mistra.orgTel: 08 791 10 21Mobil: 070 732 46 02